► World of Tanks - Epic Games: E 100 [6 kills, 10672 dmg]