► World of Tanks - Epic Games: E 100 [7 kills ,9510 dmg]