► World of Tanks - Epic Games: E 50 (M) [8 kills, 10050 dmg]