► World of Tanks - Epic Games: G.W. E100 [7 kills, 6391 dmg]