Защитеният брадат лешояд снесе първото си яйце за 2018-а!
 

В първите часове на новата 2018 година, двойка брадати лешояди, които са защитен от изчезване вид в България, снесоха първото си яйце.

В момента брадатият лешояд е застрашен вид птица, намиращ се в Червената ни книга. Популацията му по нашите планини е изчезнала още преди 60 години. Към края на 19 и началото на 20 век най-често срещан е бил в Стара планина. Двойки птици са гнездели и в Западните покрайнини, Витоша, Рила, Пирин, Родопите, Странджа и Източна Стара планина. Той свива своето гнездо върху скални масиви в планините край обширни пространства.

Много фактори на красивата и хищна птица са повлияли за нейното изчезване от нашите красиви планини. Част от тях са бракониерство, улавяне в капани, отравяне с примамки за хищни птици и безброй лоши обстоятелства, но факторът повлиял най-много е късната полова зрялост и ниската размножителна способност на брадатия лешояд. 

В момента има предприети мерки за опазване на застрашения вид. Те са поети от най-старата природозащитна неправителствена организация в България - Зелени балкани, основана през далечната 1988 година. От началото на декември 2017 година досега екипът наблюдава много на брой копулации между двойката лешояди и в първите часове на новата година те дадоха своя резултат - яйце, което предстои да бъде мътено от майката приблизително 58 дни. 

От началото на размножителната си активност през 2016 година досега, двойката има успех. През първата година лешоядите отгледаха две малки птичета, през втората едно. Екипът на Зелени балкани и всички природозащитници у нас се надяват до няколко дни хищните птици да снесат и второ яйце, и както се казва "Капка по капка, вир става", нека се увеличи броят им по нашите планини!