Węzeł przesiadkowy is creating podcast
0
patrons
$0
per month
Węzeł przesiadkowy to niezależna internetowa audycja (podcast) o transporcie, mobilności, infrastrukturze i wszystkich innych kwestiach związanych z przemieszczaniem się ludzi i rzeczy.
Audycję prowadzi i w całości przygotowuje Bartosz Jakubowski.

Węzeł przesiadkowy is an independent podcast about transportation, mobility and infrastructure and everything else what connects with moving people and things. Host: Bartosz Jakubowski.
Tiers
Bilet jednorazowy
$1 or more per month

Każda wpłacona kwota pokazuje że zależy ci na tym żeby Węzeł się rozwijał. Dzięki!

Bilet dobowy
$4 or more per month

Dla przesiadających się którzy korzystają z biletów dobowych na końcu każdego odcinka czekają specjalne podziękowania.

Bilet miesięczny
$16 or more per month

Dla stałych pasażerów. Specjalne podziękowania na końcu każdego odcinka i możliwość wyboru tematu jednej z audycji.

Goals
$0 of $12 per month
Ten próg pozwoli utrzymać mi pokryć koszty regularnego nadawania - domeny, hostingu i innych kosztów związanych z cotygodniową emisją audycji.
1 of 3
Węzeł przesiadkowy to niezależna internetowa audycja (podcast) o transporcie, mobilności, infrastrukturze i wszystkich innych kwestiach związanych z przemieszczaniem się ludzi i rzeczy.
Audycję prowadzi i w całości przygotowuje Bartosz Jakubowski.

Węzeł przesiadkowy is an independent podcast about transportation, mobility and infrastructure and everything else what connects with moving people and things. Host: Bartosz Jakubowski.

Recent posts by Węzeł przesiadkowy

Tiers
Bilet jednorazowy
$1 or more per month

Każda wpłacona kwota pokazuje że zależy ci na tym żeby Węzeł się rozwijał. Dzięki!

Bilet dobowy
$4 or more per month

Dla przesiadających się którzy korzystają z biletów dobowych na końcu każdego odcinka czekają specjalne podziękowania.

Bilet miesięczny
$16 or more per month

Dla stałych pasażerów. Specjalne podziękowania na końcu każdego odcinka i możliwość wyboru tematu jednej z audycji.