Raima Zander is creating novel, story
0

patrons

apie Kauno Atlantidą
Gyvenimas mano buvo spalvingas, prismaigstytas psichodelinių intelektualumo elementų, kurie nuolat lydėjo mano kartą.
Mano istorijos yra skirtos visiems tiems, kurie atpažįsta ar nori suprasti ano laikmečio ženklus, tuometinius įpročius, užuodžia tą keistą kvapą iš senos spintos... Galbūt daugumai tie žmonės ir jų istorijos kelia sentimentalius prisiminimus. Gal nostalgiją. Nemanau, kad to reiktų gėdytis. Tai reikalinga, norint suprasti visą generaciją, arba kitaip tariant – pusę šimtmečio: terpę, kurioje mes džiaugėmės, kentėjom ir sielvartavome. Tebūnie tai bus himnas prarastajai mano kartai, iš sovietmečio kritusiai į laukinio kapitalizmo katilą, turėjusiai susitaikyti su kitokios visuomenės taisyklėmis ir staigiai perkrauti savo smegenis. Gal esame naivūs ir idealizuojantys, gal visai nereiktų tokiems būti, bet mes kitaip nelabai mokam...
Pastačiau Nojaus laivą visiems, buvusiems drauge su manim, kad išgelbėčiau ateičiai tai, ko jau nebebus niekada.

mano duonine

***************************************************************************************************************
about a book Kaunas Atlantida
My life was a gorgeous, full of psychedelic intelligence elements, that constantly accompanied my time. My stories are intended for all those, who recognize or want to understand the signs of that era, then the habits, dazzling that strange scent from the old wardrobe ... Perhaps for most of these people and their stories pose sentimental memories. Maybe nostalgia. I do not think it should be a shame. It is necessary to understand the whole generation, or in other words half a century: a medium in which we were glad, suffering and grieving.
Let it be a hymn for my lost generation, a fallen catastrophe from the Soviet times to a wild capitalism boat, who had to reconcile with the rules of another society and abruptly reload your brain. Maybe we are naive and idealizing, maybe we do not have to be like that, but we do not pay much else ...
I have build the Noah's ship to all those, who were with me, that I might save for the future what is never going to be. Because it's gone...

bakery
Goals
0% complete
privalau tai padaryti - išleisti knygą iš pagarbos tiems, kurie tiki manim ir palaiko. ir taip, man patinka pasakoti istorijas.
************************************************************************
I realized that I must do this - to publish a book, because respect those, who believe in me and support me. and of course, I love writing.

1 of 1
apie Kauno Atlantidą
Gyvenimas mano buvo spalvingas, prismaigstytas psichodelinių intelektualumo elementų, kurie nuolat lydėjo mano kartą.
Mano istorijos yra skirtos visiems tiems, kurie atpažįsta ar nori suprasti ano laikmečio ženklus, tuometinius įpročius, užuodžia tą keistą kvapą iš senos spintos... Galbūt daugumai tie žmonės ir jų istorijos kelia sentimentalius prisiminimus. Gal nostalgiją. Nemanau, kad to reiktų gėdytis. Tai reikalinga, norint suprasti visą generaciją, arba kitaip tariant – pusę šimtmečio: terpę, kurioje mes džiaugėmės, kentėjom ir sielvartavome. Tebūnie tai bus himnas prarastajai mano kartai, iš sovietmečio kritusiai į laukinio kapitalizmo katilą, turėjusiai susitaikyti su kitokios visuomenės taisyklėmis ir staigiai perkrauti savo smegenis. Gal esame naivūs ir idealizuojantys, gal visai nereiktų tokiems būti, bet mes kitaip nelabai mokam...
Pastačiau Nojaus laivą visiems, buvusiems drauge su manim, kad išgelbėčiau ateičiai tai, ko jau nebebus niekada.

mano duonine

***************************************************************************************************************
about a book Kaunas Atlantida
My life was a gorgeous, full of psychedelic intelligence elements, that constantly accompanied my time. My stories are intended for all those, who recognize or want to understand the signs of that era, then the habits, dazzling that strange scent from the old wardrobe ... Perhaps for most of these people and their stories pose sentimental memories. Maybe nostalgia. I do not think it should be a shame. It is necessary to understand the whole generation, or in other words half a century: a medium in which we were glad, suffering and grieving.
Let it be a hymn for my lost generation, a fallen catastrophe from the Soviet times to a wild capitalism boat, who had to reconcile with the rules of another society and abruptly reload your brain. Maybe we are naive and idealizing, maybe we do not have to be like that, but we do not pay much else ...
I have build the Noah's ship to all those, who were with me, that I might save for the future what is never going to be. Because it's gone...

bakery

Recent posts by Raima Zander