Rati Bakhtadze is creating blogs and photos
0

patrons

$0
per month
მოყვარული ფოტოგრაფი, წიგნების ჭია და ბლოგერი.  

ჩემი ვებ-გვერდებია:
rbmouse.ge და Booknews.ge

თქვენი მხარდაჭერით შევძლებ დავფარო საიტის შენახვის ხარჯები. 
Tiers
ფოტოსესია
$25 or more per month 0 of 10 patrons
 - ფოტოსესია ძველი თბილისის ქუჩებში
ან
- თქვენი ნებისმიერი ფოტო-დღის აღბეჭდვა 5 საათის განმავლობაში

(ყოველ თვე ერთხელ)

Goals
$0 of $500 per month
არანაირი სამსახური - მხოლოდ კითხვა, ბლოგების წერა და გადაღება.
1 of 1
მოყვარული ფოტოგრაფი, წიგნების ჭია და ბლოგერი.  

ჩემი ვებ-გვერდებია:
rbmouse.ge და Booknews.ge

თქვენი მხარდაჭერით შევძლებ დავფარო საიტის შენახვის ხარჯები. 

Recent posts by Rati Bakhtadze

Tiers
ფოტოსესია
$25 or more per month 0 of 10 patrons
 - ფოტოსესია ძველი თბილისის ქუჩებში
ან
- თქვენი ნებისმიერი ფოტო-დღის აღბეჭდვა 5 საათის განმავლობაში

(ყოველ თვე ერთხელ)