Renoveringsraseriet

is creating content to protect our cultural heritage

1

patron

$27

per month

About

Renoveringsraseriet granskar varför fastighetsägare så ofta förvanskar sina hus och varför de inte följer EU:s avfallshierarki.

Recent posts by Renoveringsraseriet

How it works

Get started in 2 minutes

Choose a membership
Sign up
Add a payment method
Get benefits