Reset planet

is creating neviem uš

0

patrons

$0

per month
My sme Reset planet !
Sme skupina ľudí, ktorá vytvorila projekt Reset planet. Jeho cieľom je spraviť okolie krajším, čistejším a bezpečnejším miestom pre život. Zámerom Reset planet je vytvoriť komunitu ludí, ktorým záleží na osude našej planéty a budú si taktiež vedieť medzi sebou pomáhať. Chceme bojovať proti čiernym skládkam, edukovať ľudí o odpade a taktiež aktívne bojovať proti znečisťovaniu životného prostredia.
My sme Reset planet !
Sme skupina ľudí, ktorá vytvorila projekt Reset planet. Jeho cieľom je spraviť okolie krajším, čistejším a bezpečnejším miestom pre život. Zámerom Reset planet je vytvoriť komunitu ludí, ktorým záleží na osude našej planéty a budú si taktiež vedieť medzi sebou pomáhať. Chceme bojovať proti čiernym skládkam, edukovať ľudí o odpade a taktiež aktívne bojovať proti znečisťovaniu životného prostredia.

Recent posts by Reset planet