Rotaract Sverige

is creating a new path for Rotaracts development.

Select a membership level

Rotaract Sponsor

$4
per month
Som sponsor av Rotaract Sverige på Patreon hjälper du vår vidareutveckling som organisation genom att ge oss verktygen vi behöver för att möjliggöra utbildningar och andra resurser för alla våra medlemmar.
 • General Support

Rotaract Fellow

$13
per month
Här är några av fördelarna:
 • Erkännande: Du får en Fellow-pin, ett diplom, och presentation på Rotaract Sveriges hemsida (rotaract.se).
 • Information: Varje månad får du ett nyhetsbrev med kurerat innehåll för dig som Fellow. I brevet kan du följa utvecklingen av Rotary och Rotaract Sverige.
 • Tillgång: Vi bjuder in samtliga Fellows att medverka vid evenemang begränsade till Rotaracts medlemmar. Du får även delta vid vår årliga konferens till samma pris som Rotaractare.
Om du vill synas på rotaracts hemsida, skicka en bild och det namn du använder till [email protected]

Among the benefits of being a Rotaract Fellow:
 • Recognition: You will receive a pin, diploma, and be featured on the Swedish Rotaract website.
 • Information: Every month you will receive a curated newsletter about the development of Rotary and Rotaract in Sweden.
 • Access: As a Fellow you will be invited to participate in events reserved for Rotaract members, as well as participate in our national conference for the same price as members of Rotaract. 

If you want to be featured on the  website, plese send a picture and the name you would like to use to [email protected]
 • General Support

2

patrons

About Rotaract Sverige

Svenska:
Välkommen till Rotaract Sveriges patreonsida!

Genom att bli Swedish Rotaract Fellow och donera 100kr/månad till Rotaract Sverige stöttar du utvecklingen av Sveriges Rotaractklubbar. Du bidrar direkt till landsrådets arbete med att utöka Rotaract i Sverige samtidigt som du investerar i morgondagens ledare.

Vad går pengarna till? 
 • Uppstart av nya klubbar.
  • Profilmaterial
  • Registreringsavgift
  • Webbhantering: e-post + hemsida
 •  Deltagande på distriktskonferenser där Rotaract inte finns.
 • Utbildningar för Rotaract medlemmar och unga
  • Styrelseutbildningar för Svenska Rotaractmedlemmar
  • RYLA avgifter
  • Mentorskapsprogram
Bli Swedish Rotaract Fellow - gå med idag!Welcome to the Rotaract Sweden patreon account. 

English
Through becoming a Swedish Rotaract Fellow and contributing 100kr a month to Rotaract you will be spearheading the development of Rotaract clubs in Sweden, supporting the work of the national board, and investing in young leaders from all walks of life. You will be one of a handfull of Rotarians granted and unprecedented level of access and prestige within Rotaract Sweden. 

What is the money for?

 • Starting new clubs.
  • PR material
  • Rotary registration
  • IT costs: e-mail and homepage
 • Representation at Rotary events in Sweden
 • Education for Rotaract members and youth
  • Board training programs for Rotaract members in Sweden
  • RYLA costs
  • Mentorship programs


Be among the first to be called a Rotaract Fellow and join us, today!

How it works

Get started in 2 minutes

Choose a membership
Sign up
Add a payment method
Get benefits