РухЭш TV

is creating видеолор жана жаңылыктар

Select a membership level

Жалкоо кумурска

reward item
reward item
$1
per month
  • Видеолорду биринчилерден көр
  • Видеолордун аягында сиздерге өзгөчө ыраазычылык

Мээнетчил кумурска

reward item
reward item
$4.99
per month
  • Видеолорду биринчилерден көр
  • Видеолордун аягында сиздерге өзгөчө ыразычылык айтуу
  • Кадр артындагы видеолор

Жаратман кумурска

reward item
reward item
$9.99
per month
  • Видеолорду биринчилерден көр
  • Видеолордун аягында сиздерге өзгөчө ыразычылык айтуу
  • Кадр артындагы видеолор
  • Онлайн Суроо-Жооп эфирлер
  • Эч жакка жарыялана элек видеолор

4

patrons

$24

per month

About РухЭш TV

- бизде көптөгөн кыргыз авторлорунун электрондук китепканасы бар, бул чет өлкөдө иштеп жаткан жарандарыбызга абдан пайдалуу жана коронавирус учурунда дүйнө таанымын кеӊейтүүсүнө жол ачылат;
- адабий конкурстарды уюштурабыз. Конкурстарга мектеп жашындагы авторлордон тартып, тажрыйбалуу калемгерлерге чейин катыша алат жана көркөм табитин ачууга жол ачылат;
- кыргыз адабиятын, контентин байытуу максатында чет өлкө адабиятын которобуз;
- авторлордун проза, поэзия жана котормо жаатындагы чыгармаларына адабий конкурстарды жарыялайбыз;
- дүйнөдө, анын ичинде Кыргызстанда болуп жаткан окуяларга аналитикалык жана сын макалаларды жарыялайбыз;
- көркөм аӊгемелерге, поэмаларга, новеллаларга ж.б. сайт бетинен орун беребиз;
- youtube каналы көпчүлүккө ыӊгайлуу, андыктан учурдун суроо-талабынан артта калбоого аракет кылабыз;
- тийиштүү адистердин катышуусунда түрдүү багыттагы темада онлайн конференцияларды, семинарларды, сабактарды уюштурабыз;
- дүйнөнүн түрдүү өлкөлөрүндөгү мекендештерибиздин диалогун түзүү, улуттук адабияттын казанын кайнатуу максатында түрдүү иш-чараларды уюштурабыз.
By becoming a patron, you'll instantly unlock access to 10 exclusive posts
2
Links
8
Videos
By becoming a patron, you'll instantly unlock access to 10 exclusive posts
2
Links
8
Videos

Recent posts by РухЭш TV

How it works

Get started in 2 minutes

Choose a membership
Sign up
Add a payment method
Get benefits