Rupert

is creating reading sessions, online talks, online journal, exhibitions

Select a membership level

du kart AČIŪ!

$2.50
per month
nuoširdi Rupert komandos padėka. / a double AČIŪ from Rupert’s team.
  • Thank you from the team

AČIŪ viešai ir garsiai!

$6
per month
nuoširdi Rupert komandos padėka ir paminėjimas rėmėjų skiltyje www.rupert.lt ir kartą per mėnesį specialiame poste Facebook. / a sincere thank you and a mention in Rupert’s sponsors’ section on our website and a special post dedicated to you on Facebook.

  • A sincere thank you and a mention in Rupert’s sponsors’ section on our website and a special post dedicated to you on Facebook

AČIŪ, skaitykime kartu!

$8.50
per month
nuoširdi Rupert komandos padėka plius riboto tiražo Rupert jubiliejinis katalogas dovanų (http://rupert.lt/lt/category/fiver-year-anniversary-publication/) kurį, kartu su padėka atsiųsime jums nemokamai. / a sincere thank you plus a gift of Rupert’s anniversary publication that includes a limited edition artwork. As the publications are specially editioned, there are a limited number available. (http://rupert.lt/en/category/fiver-year-anniversary-publication/)
  • Rupert’s anniversary publication that includes a limited edition artwork. 
  • A sincere thank you and a mention in Rupert’s sponsors’ section on our website and a special post dedicated to you on Facebook

0

patrons

$0

per month

About

ir šiuolaikinio meno centras, veikiantis Vilniuje nuo 2012 metų. Kaip idėjinė platforma kultūros produkcijai, Rupert menininkams suteikia galimybę atsiskleisti, tobulėti, kurti išskirtinius projektus, didinti profesionalumą ir žinomumą, naudojantis profesionalios komandos ir kviestinių svečių pagalba. Šiuos tikslus Rupert įgyvendina per rezidencijų, alternatyvios edukacijos bei viešų renginiųprogramas.

Plačiajai visuomenei Rupert siekia tapti kultūros katalizatoriumi, suteikti kultūrinės patirties ir vidinio augimo galimybę per viešas paskaitas, dirbtuves, atviras rezidentų studijas, parodas bei kitus kultūrinius renginius. Viešoji Rupert programa kasmet kuruojama atsižvelgiant į šiuolaikinės visuomenės problematiką, Lietuvos bei pasaulio šiuolaikinio meno ir teorijos aktualijas.
Visos Rupert veiklos yra nemokamos dėl Lietuvos kultūros tarybos, Vilniaus miesto savivaldybės, kūrybinių industrijų centro Pakrantė ir privačių rėmėjų paramos, kurie yra itin svarbūs centro veiklai. Kviečiame prisidėti prie Rupert augimo tampant mūsų veiklų rėmėjais.

/

Rupert is an independent, non-profit transdisciplinary centre for art, residencies and education, operating in Vilnius since 2012. As a platform for creative ideas and cultural production, Rupert provides artists the opportunities to develop unique projects, increase professional knowledge and develop artistic careers with the assistance of our professional team and visiting guests. Rupert pursues its goals through a residency, an alternative education and public programmes.

For the general public, Rupert aims to become a catalyst for new cultural experiences and provide opportunities for internal growth by organising public lectures, workshops, open studios, exhibitions and other cultural events. Rupert’s public programmes focus on a different set of ideas and practices each year. The programmes explore diverse aspects of contemporary art, theory, society and politics by bringing together local and international speakers.

All of Rupert’s activities are free of charge thanks to the funding provided by the Lithuanian Council for Culture, Vilnius Municipality, the Creative Industries Centre, Pakrantė and private sponsors, whose support is very important to the survival of Rupert.
Please keep our activities and mission alive by contributing to Rupert with a donation.

How it works

Get started in 2 minutes

Choose a membership
Sign up
Add a payment method
Get benefits