Safe Shore

are creating Psychedelic Harm Reduction

1

patron

$5

per month
חזון

חוף מבטחים הינו פרוייקט קהילתי אשר נוסד לפני כ5 שנים ומציע ליווי ותמיכה לאנשים המתמודדים עם משברים מכל סוג שהוא במהלך פסטיבלים ומסיבות. אנו מאמינים כי בהינתן תמיכה וסביבה בטוחה, חוויה שיכלה להיות .מטלטלת ואף מסוכנת, יכולה להימנעצוות המלווים של חוף מבטחים פועל בשיתוף פעולה צמוד עם מד"א ומערך האבטחה של האירוע ומציע תמיכה מקרקעת הרחק מהסביבה עתירת הגירויים של האירוע. הנוכחות שלנו באירועים עוזרת למנוע אשפוזים, מעצרים שלא לצורך וחוויות טראומתיות נוספות. במסגרת העבודה שלנו תמכנו במאות רבות של אנשים שחוו משברים נפשיים (בין אם על רקע של שימוש בחומרים משני תודעה ובין אם לא), הכשרנו למעלה מ300 אנשים למתן
עזרה ראשונה נפשית והעברנו הדרכות מקצועיות לפסיכיאטרים מתמחים ופראמדיקים של מד"א.

החזון שלנו הוא יצירת תרבות מסיבות בטוחה ואחראית וכן הנגשת מידע מהימן בנוגע להשפעות והסכנות הכרוכות בשימוש בחומרים משני תודעה, הן לקהל המסיבות והן לאנשי מקצוע. אנו מאמינים כי מרחב בטוח אשר מופעל ע"י מתנדבים שעברו הכשרה לליווי במצבי קיצון הינו תנאי הכרחי לקיום של אירועים רבי משתתפים. אנו רואים מניסיוננו שנוכחות של מרחב בטוח תומכת באנשים ברגעים הרגישים ביותר שלהם ועוזרת למנוע אשפוזים, מעצרים ואירועים אלימים.


הקמת מרחב בטוח דורשת שבועות של הכנה, גיוס משאבים, הכשרת צוותים ועבודה מול הפקות שלא תמיד מעניקות את התמיכה הנחוצה לנו. התמיכה שלכם תאפשר לנו לדאוג לתרבות מסיבות בטוחה ואחראית ולהגשים את היעדים הבאים:


הפצת הידע – הכשרת אלפי אנשים במיומנויות ליווי במצבי קיצון על מנת שיוכלו לתמוך בסביבה הקרובה אליהם ביומיום ובמסיבות ובנוסף יהוו מאגר מתנדבים לפרויקטים עתידיים.

חינוך והסברה – הפצת מידע מדעי מהימן לאנשי מקצוע מתחום בריאות הנפש והשירותים הפרא-רפואיים, לאנשי מקצוע העובדים עם נוער בכלל ונוער בסיכון בפרט וכן לחיילים ותלמידי תיכון.

יצירת תשתית לוגיסטית עבור מרחבים בטוחים במסיבות ופסטיבלים –  ציוד: דום, מחצלות, מזרונים וכו'. תקציב עבור מובילי הצוותים. הדרכה, תמיכה וליווי לצוותי המתנדבים. ייעוץ משפטי וביטוחי עבור מובילי הפרויקטים.

הקמת עמותה – תשלום לאנשי מקצוע כגון עורכי דין ורואי חשבון .

קו סיוע טלפוני - קו אשר מופעל ע"י מערך מתנדבים שעברו הכשרה ייעודית למתן תמיכה במשברים הנגרמים על רקע של שימוש בחומרים משני תודעה ומשברים רוחניים.

חזון

חוף מבטחים הינו פרוייקט קהילתי אשר נוסד לפני כ5 שנים ומציע ליווי ותמיכה לאנשים המתמודדים עם משברים מכל סוג שהוא במהלך פסטיבלים ומסיבות. אנו מאמינים כי בהינתן תמיכה וסביבה בטוחה, חוויה שיכלה להיות .מטלטלת ואף מסוכנת, יכולה להימנעצוות המלווים של חוף מבטחים פועל בשיתוף פעולה צמוד עם מד"א ומערך האבטחה של האירוע ומציע תמיכה מקרקעת הרחק מהסביבה עתירת הגירויים של האירוע. הנוכחות שלנו באירועים עוזרת למנוע אשפוזים, מעצרים שלא לצורך וחוויות טראומתיות נוספות. במסגרת העבודה שלנו תמכנו במאות רבות של אנשים שחוו משברים נפשיים (בין אם על רקע של שימוש בחומרים משני תודעה ובין אם לא), הכשרנו למעלה מ300 אנשים למתן
עזרה ראשונה נפשית והעברנו הדרכות מקצועיות לפסיכיאטרים מתמחים ופראמדיקים של מד"א.

החזון שלנו הוא יצירת תרבות מסיבות בטוחה ואחראית וכן הנגשת מידע מהימן בנוגע להשפעות והסכנות הכרוכות בשימוש בחומרים משני תודעה, הן לקהל המסיבות והן לאנשי מקצוע. אנו מאמינים כי מרחב בטוח אשר מופעל ע"י מתנדבים שעברו הכשרה לליווי במצבי קיצון הינו תנאי הכרחי לקיום של אירועים רבי משתתפים. אנו רואים מניסיוננו שנוכחות של מרחב בטוח תומכת באנשים ברגעים הרגישים ביותר שלהם ועוזרת למנוע אשפוזים, מעצרים ואירועים אלימים.


הקמת מרחב בטוח דורשת שבועות של הכנה, גיוס משאבים, הכשרת צוותים ועבודה מול הפקות שלא תמיד מעניקות את התמיכה הנחוצה לנו. התמיכה שלכם תאפשר לנו לדאוג לתרבות מסיבות בטוחה ואחראית ולהגשים את היעדים הבאים:


הפצת הידע – הכשרת אלפי אנשים במיומנויות ליווי במצבי קיצון על מנת שיוכלו לתמוך בסביבה הקרובה אליהם ביומיום ובמסיבות ובנוסף יהוו מאגר מתנדבים לפרויקטים עתידיים.

חינוך והסברה – הפצת מידע מדעי מהימן לאנשי מקצוע מתחום בריאות הנפש והשירותים הפרא-רפואיים, לאנשי מקצוע העובדים עם נוער בכלל ונוער בסיכון בפרט וכן לחיילים ותלמידי תיכון.

יצירת תשתית לוגיסטית עבור מרחבים בטוחים במסיבות ופסטיבלים –  ציוד: דום, מחצלות, מזרונים וכו'. תקציב עבור מובילי הצוותים. הדרכה, תמיכה וליווי לצוותי המתנדבים. ייעוץ משפטי וביטוחי עבור מובילי הפרויקטים.

הקמת עמותה – תשלום לאנשי מקצוע כגון עורכי דין ורואי חשבון .

קו סיוע טלפוני - קו אשר מופעל ע"י מערך מתנדבים שעברו הכשרה ייעודית למתן תמיכה במשברים הנגרמים על רקע של שימוש בחומרים משני תודעה ומשברים רוחניים.

Recent posts by Safe Shore