Sebavedomé Slovensko

Sebavedomé Slovensko

Informačná bezpečnosť

Select a membership level

€ na dobrú vec

reward item
reward item
$1.50
per month
Symbolická podpora.

Tvoje € padne na dobrú vec. Malý dar pre teba, veľká pomoc pre našu misiu.
Most popular

Pravde veriť!

reward item
reward item
$5.50
per month
Základný program.

Pomôž nám hradiť základné náklady, aby sme mohli produkovať aspoň zopár príspevkov denne.

Pravdu žiť!

reward item
reward item
$10.50
per month
Program pre odvážnejších.

Pomôž nám vytvoriť podmienky pre rozvoj kreatívneho štúdia, aby sme mohli prinášať kvalitný obsah zvyšujúci obranyschopsnoť pred vplyvom dezinformácií na internete. Naše komiksy a videá vznikajú len vďaka podporovateľom, ako si ty.

59

patrons

$304

per month

About Sebavedomé Slovensko

Asi viete, že sa už nejaký ten čas venujeme maximalizácii pozitívnych dopadov nových komunikačných technológii na spoločnosť. Tieto aktivity sú často prvé svojho druhu a reagujú na výzvy, s ktorými sa stretávame vôbec po prvý krát. Nie je tomu tak len na Slovensku, ale aj vo svete. Pre tieto aktivity existuje relatívne čerstvý pojem, kognitívna bezpečnosť. V skratke ide o rôzne prístupy zvyšovania odolnosti verejnosti proti manipuláciam v online prostredí a ich aktívnemu predchádzaniu.

Riešenia týchto problémov si často vyžadujú veľa času, energie, expertízy a finančných prostriedkov. To posledné je pritom najčastejší kameň úrazu pri realizácii potenciálu týchto riešení. Preto sme sa rozhodli založiť tento patreon účet. Nie je to len príležitosť postaviť základ pre financovanie týchto aktivít, ale aj zvýšiť povedomie verejnosti, že je v našom spoločnom záujme, aby sme si tento systém ochrany vybudovali svojpomocne a predišli tak jeho zneužitiu zo strany iných.

Internet a sociálne siete nám priniesli nebývalé možnosti pretvárať svet okolo nás na lepšie miesto, rovnako tak sa stali aj zdrojom problémov. Ale naďalej úprimne verím, že sa stále pozeráme na človekom vytvorený nástroj, ktorý dokážeme kolektívne využiť pre tie najlepšie možné ciele. Preto sa obraciam na Vás, aby ste spolu so mnou pomohli vybudovať základy zatiaľ neexistujúcej kognitívnej bezpečnosti a pomohli pripraviť Slovensko pre výzvy 21. storočia.
Goals
$303.72 of $314.73 per month
Pomôžte nám získať nám dosiahnuť métu 300 dolárov mesačne, aby sme aspoň raz mesačne mohli natočiť video, kde budeme môcť debunkovať aktuálne dezinformácie a reagovať na aktuálne témy.

1 of 1
By becoming a patron, you'll instantly unlock access to 2 exclusive posts
2
Writings
By becoming a patron, you'll instantly unlock access to 2 exclusive posts
2
Writings

Recent posts by Sebavedomé Slovensko