Slagtryk

is creating Tidsskrift for digte & kortprosa

Select a membership level

Hold Slagtryk flydende
$1
per month
Du tilkendegiver din støtte til Slagtryks platform, vores tilstedeværelse og berettigelse ved at donere et månedligt beløb. Er vi mange der giver $1 +moms (ca 8 DKK) pr måned, vil det holde Slagtryk flydende.  
Vær med til at forbedre Slagtryk
$5
per month
Med vores lille budget kan din månedlige donation på $5 (+moms) gøre en forskel. Vi kan få opgraderet vores video-, lyd- og lysudstyr; vi kan bruge flere ressourcer på at sprede budskabet om Slagtryk til biblioteker, skriveskoler, videregående uddannelser, vi kan øge vores arrangementsaktiviteter og give et frirum til at starte nye projekter. 
Sponsorat
$100
per month
Wow! 


Tusind tak. 


Det er en ualmindelig stor donation der vil ændre Slagtryk fra en dag til en anden. Du vil få status af sponsor på Slagtryk.dk og i den månedlige PDF. Lad os også tale sammen om hvad du kan få ud af det.  

17

patrons

$34

per month

About

Slagtryk er danmarks ældste online tidsskrift for ny litteratur.

Vi interesserer os for litteraturen, der både kan vise vej, men også vildlede. Vi elsker det mangfoldige og de måder en tekst kan tage sig ud på, de forskellige former litteraturen kan antage, at der ikke er én litteratur, men mange. Derfor værner vi i redaktionen om alsidigheden i vores individuelle smag, og vi er altid nysgerrige på tekster, der kortlægger nye ruter gennem sproget og verden.

Den banale kendsgerning at litteraturen ikke længere kun er bundet til bogen, tager vi seriøst og handler efter. Vores eksistens på internettet er med til at muliggøre en kort reaktionstid fra indsendelse til publicering. Det mener vi er givende for forfatterens arbejdsproces og ikke mindst for litteraturens nyeste og stærke impulser, som kan og skal repræsenteres, uden at den umiddelbare sensibilitet går tabt i en længere redigeringsfase eller svartid. Slagtryks relative uafhængighed af tid og sted kan muliggøre særlige, uventede læseoplevelser, man ikke på samme måde ville få med et trykt tidsskrift.


Slagtryk er ikke sat i verden for at tjene penge. Men vi har brug for en lille økonomisk opbakning til at føre platformen videre.

Alle redaktører har altid arbejdet ulønnet i Slagtryk-regi. Vores økonomi er baseret på offentlig og privat støtte og derfor har vi valgt at lægge vores årlige regnskaber ud til offentlig skue hvert år. Se her hvad vores penge er gået til: http://www.slagtryk.dk/regnskab/

Væsentligste udgifter er:
Forfatterhonorar
- vi anerkender forfatterens arbejde og vil gerne aflønne. At udkomme bør ikke være løn i sig selv. Vi er bevidste om at det at arbejde gratis i den litterære branche er uundgåeligt, men vi vil gerne forsøge at skubbe lidt til den balance.

Markedsføring
- som platform er det vores vigtigste opgave at sikre kvalitet (og alsidige) nye litterære bidrag. Dernæst er det at sikre flere læsere af de bidrag vi publicerer hver måned.

Rejseomkostninger til redaktionen
- vi er en sammensat gruppe af redaktører, der arbejder på tværs af landet. Skype er godt, men fysiske møder (og arrangementer) sender os gennem landet i bus eller tog. Redaktionen bor pt i København, nordsjælland og midtjylland - og har tidligere haft redaktionelle kræfter med bopæl i Århus og Odense.

Enkeltudgifter i form af
- videokamera, lydrecorder, lysudstyr, trykkeomkostninger til markedsføringsmateriale, udlæg eller underskudsdækning i forbindelse med større arrangementer, nyt grafisk design/ identitet, etc.

Statens Kunstfonds støtte er ikke garanteret og det årlige beløb svinger i størrelse og dækker aldrig de reelle omkostninger. Det er vigtigt for os at holde redaktionen fri for omkostninger forbundet med det arbejde vi lægger i tidsskriftet. Vi håber og tror Patreon er en farbar vej for at sikre et stærkere økonomisk fundament.
Goals
17 of 100 patrons
100 støttemedlemmer fremtidssikrer Slagtryk som uafhængig platform
1 of 1
How it works

Get started in 2 minutes

Choose a membership
Sign up
Add a payment method
Get benefits