София сутрин is creating podcast
1

patron

$3
per creation
Ние сме Велян и Момчил и правим подкаст за нещата, които ни интересуват. 
Tiers
Подкрепи подкаста
$3 or more per creation
Подкастът търси вашата подкрепа, за да е в интернет и да се записва. С вашата помощ ще си плащаме хостинга и кафетата. Когато съберем супер много патрони, ще си купим и стойки за микрофоните. Въобще разходи свързани с подкаста.
Подрекпи Велян
$3 or more per creation
Тук имате възможност да подкрепите Велян. Най-вероятно ще изхарчи парите за уиски и скъпо кафе и после ще разкаже за преживяното.
Подкрепи Момчил
$3 or more per creation
Тук имате възможност да подкрепите Момчил. Най-вероятно ще изхарчи парите за нафта за колата или ще си плати за професионален тренировъчен план за маратон.
Спаси Света
$3 or more per creation
Тук можете да подкрепите просто нещо друго, което в бъдеще сметнем, че ще е супер.
Ние сме Велян и Момчил и правим подкаст за нещата, които ни интересуват. 

Recent posts by София сутрин

Tiers
Подкрепи подкаста
$3 or more per creation
Подкастът търси вашата подкрепа, за да е в интернет и да се записва. С вашата помощ ще си плащаме хостинга и кафетата. Когато съберем супер много патрони, ще си купим и стойки за микрофоните. Въобще разходи свързани с подкаста.
Подрекпи Велян
$3 or more per creation
Тук имате възможност да подкрепите Велян. Най-вероятно ще изхарчи парите за уиски и скъпо кафе и после ще разкаже за преживяното.
Подкрепи Момчил
$3 or more per creation
Тук имате възможност да подкрепите Момчил. Най-вероятно ще изхарчи парите за нафта за колата или ще си плати за професионален тренировъчен план за маратон.
Спаси Света
$3 or more per creation
Тук можете да подкрепите просто нещо друго, което в бъдеще сметнем, че ще е супер.