Trond J. Stavås is creating tegneserier
26

patrons

$172
per month
↓ For English version, scroll down ↓

Hei! Mitt navn er Trond, jeg er 23 år og bor og studerer i Trondheim. Jeg lager en humoristisk stripeserie som heter "Bakketoppen Barneskole".Om serien:
I serien møter vi den nervøse læreren Rolf som har vært sykemeldt i fire år. Han prøver seg ut i arbeidslivet igjen, og får seg jobb på Bakketoppen Barneskole. Her møter han rektor Helgesen, verdens verste rektor, den konservative religionlæreren Britt-Karin, sultestreikeren Krøllesen, den alkoholiserte musikklæreren Hanne, den misforståtte nerden Fjodor, den trønderske lensmannen Binndal og mange, mange fler. 

Serien har fast spalte i Avisa Sør-Trøndelag, som blir utgitt tre ganger i uka. Serien er også på trykk i tidsskriftet "Norsklæreren", som kommer ut fire ganger i året. I tillegg blir serien publisert gratis på nettserier.no og Stavås Tegneserier på Facebook. Serien er også oversatt på engelsk, og kan leses på Tapastic.

Hvorfor Patreon?
Etter at Bakketoppen Barneskole kom på trykk i november 2016 og jeg måtte produsere masse striper, kom tankene om å lage en Bakketoppen Barneskole-bok. Foruten å få tegneseriene sine trykt fast i en avis, så er bokutgivelse alle tegneserieskaperes våte drøm. Jeg har tidligere utgitt tegneseriealbum, som "Walk og Life" og "Floppy Fish" på mitt eget forlag, Stavås Tegneserier. Mitt neste mål nå er å gi ut en bok. I boka vil jeg samle alle stripene, kronologisk og i farger. Jeg ønsker å kunne gi ut boka i hard-back, og ser for meg litt over hundre sider. Det vil si at jeg må lage nesten 400 striper. Jeg har lagd rundt 100 striper nå, så det gjenstår litt jobb enda. Jeg jobber fortløpende med å lage striper til avisa, så utgivelsesdato avhenger av når jeg har nok striper til å fylle boka med. Men å gi ut bok er ikke bare tidkrevende jobb, det koster også penger.

Derfor er jeg ute etter sponsorer. Det vil si, dere som eventuelt donerer en valgfri sum månedlig her på Patreon. Som sponsorer vil dere få eksklusive belønninger, noen ganger hver dag, noen ganger hver måned, avhengig av hvor mye dere donerer. 

"Tenker du å gi ut bok kun ved hjelp av Patreon"?, spør du sikkert. "Nei, langt i fra", svarer jeg! Bokprosjektet kommer hovedsaklig til å bli finansiert gjennom stipend og andre støtteordninger. Patreon skal fungere som en slags "fanservice", for de mest ihuga tilhengerne av tegneseriene mine, de som ønsker å bidra bittelitt til å oppfylle min neste store drøm.

Hva får du som sponsor?
Uansett hvor stor eller liten sum du velger å donere, blir du uansett nevnt som "sponsor" i Bakketoppen Barneskole-boka. Ingen av donasjonene er bindende, og du kan avslutte når som helst og fortsatt bli nevnt som sponsor i Bakketoppen Barneskole-boka. For daglige og månedlige belønninger, se under "Rewards".

Patreon-mål:
Det er tydeligvis vanlig å ha såkalte mål her på Patreon. Det er urealistisk å ha den fulle produksjonsutgiften som mål, så jeg har lagd noen mindre, realistiske (og litt urealistiske) mål som belønner dere som sponser. Og belønningen er at jeg lager eksklusive helsider som kun dere får se, før de til slutt kommer på trykk i boka! Målene kan du se til venstre på denne siden.

Så... Vil du hjelpe til med å oppfylle min drøm om å gi ut bok? Jeg velger å tro at dere får noe tilbake hvis dere blir med og sponser. Så hva venter´u på?

Hilsen
Trond J. Stavås

(PS. Er det noe du lurer på, ikke nøl med å ta kontakt. Jeg kan nåes på Facebook eller mail: [email protected]

Lik Stavås Tegneserier på Facebook
Følg @trondebass på instagram


_______________________________________________________
ENGLISH VERSION:

Hi! My name is Trond, I´m 23 years old and is currentlig living and studying in Trondheim, Norway. I´m making a comedy comic strip called «Hilltop Elementary»About the strip:
In the strip we meet the nervous teacher Ralph, who has been on sick leave for four years. He´s trying to get back to work, and gets hired at Hilltop Elementary. There, he meets Principal Helgesson, the worlds worst principal. He also meets the conservative religion teacher Britt, Curly the striker, the alkoholized music teacher Hanne, the misunderstood nerd Fyodor, the extreme police chief Binns, and many, many more.

The strip is being printed in the newspaper Avisa Sør-Trøndelag three times a week. The strip is also featured in the teacher magazine «Norsklæreren», which is published four times a year. The strip is also being published for free on the norwegian sites Nettserier.no and Stavås Tegneserier on Facebook. The only english translated version can be found on Tapastic.

Why Patreon?
After Hilltop Elementary came on print in november 2016, and I had to produce a big amount of strips, I got the idea of making a Hilltop Elementary-book. To publish a book is every cartoonists wet dream. I´ve previously published albums of my previous series «Walk of Life» and «Floppy Fish». My next goal is to publish a book. The book will feature all the strips, chronologically and in colors. I wish to publish the book in hard-back and about over hundred pages. That means I have to make around 3-400 strips. I´m working continously with strips for the newspaper, so the publishing date depends on when I have enough strips to fill the book. But making a book isn´t just time consuming, it also costs money.

That´s why I´m looking for sponsors. That is you who choose to donate an optional amount of dollars here on Patreon. As sponsors, you´ll get exclusive rewards, sometimes every day, sometimes every month, depending on how much you donate.

«Are you planning on publishing a book just with the help from sponsors?», you may ask. «No, not at all!», I reply. The book project is going to be funded through other grants and support schemes as well. Patreon will function more as a «fan service», for the most commited followers of my comics. Those who wish to help accomplish my next, big dream.

What do I get as a sponsor?
Regardless of how big or small amount you choose to donate, you´ll be mentioned as a «sponsor» in the Hilltop Elementary-book. None of the donations is binding, and you can stop donating anytime and still be mentioned as a sponsor in the book. For daily and monthly rewards, see under «Rewards».

So, what are you waiting for? Want to help me make my book-dream come true?

Best regards,
Trond J. Stavås

(PS. If you have any questions, feel free to contact me on Facebook or mail: [email protected]

Like my page, Stavås Tegneserier, on Facebook
Follow @trondebass on instagram
Read Hilltop Elementary on Tapastic
Tiers
$1 - Umiddelbar tilgang til nye tegneserier!
$1 or more per month
Sponser du $1 eller mer, får du tilgang til en hemmelig Facebook-gruppe der jeg legger ut nye tegneserier, med én gang de er lagd ferdig! I tillegg blir du nevnt som "sponsor" i Bakketoppen Barneskole-boka!
$3 - Behind the scenes
$3 or more per month
Sponser du $3 eller mer får du tilgang til streamen min på Patreon, hvor jeg legger ut diverse behind the scenes-materiale, som manus, skisser, originalstriper og kulest av alt; timelapse-videoer!


I tillegg får du:

 • $1 - Tilgang til nye Bakketoppen Barneskole-striper, med én gang!
 • Du blir nevnt som sponsor i Bakketoppen Barneskole-boka.

________________ 

ENGLISH:  


Donate 3$ or more, and you´ll get access to my Patreon-stream, where I publish behind the scene-stuff, scripts, original sketches and timelapse-videos!


Also included:

 • $1 - Instant access to new Hilltop Elementary-strips.
 • You´ll be mentioned as a sponsor in the Hilltop Elementary-book.
$5 - Personlig tegnet bursdagskort | Personally drawn birthday card
$5 or more per month
Sponser du $5 eller mer tegner jeg og signerer et eksklusivt og personlig kort som blir sendt til deg på bursdagen din!


I tillegg får du:

 • $1 - Tilgang til nye Bakketoppen Barneskole-striper, med én gang!
 • $3 - Behind the scenes
 • Du blir nevnt som sponsor i Bakketoppen Barneskole-boka.

________________ 

ENGLISH:  


Donate 5$ or more, and I´ll draw, sign and send you a personal birthday card!


Also included:

 • $1 - Instant access to new Hilltop Elementary-strips.
 • $3 - Behind the scenes
 • You´ll be mentioned as a sponsor in the Hilltop Elementary-book.
7$ - Du får tilsendt en originalskisse og magnet annenhver måned! | Receive an original sketch and magnet every month
$7 or more per month
Alle stripene blir skisset med blyant på papir, og ved å sponse $7 får du annenhver måned tilsendt en signert originalstripe, pluss en magnet av den gjeldende stripa.


I tillegg får du:

 • $1 - Tilgang til nye Bakketoppen Barneskole-striper, med én gang!
 • $3 - Behind the scenes
 • 5$ - Personlig tegnet bursdagskort
 • Du blir nevnt som sponsor i Bakketoppen Barneskole-boka.
$10 - DU blir en tegneseriefigur i Bakketoppen Barneskole! | YOU as a character in Hilltop Elementary!
$10 or more per month
Sponser du $10 eller mer i måneden, lager jeg en tegneseriefigur basert på DEG i Bakketoppen Barneskole. Jeg tegner ofte venner og familie inn i serien, og noen av dem har blitt karakterer som går igjen. Dette er DIN sjanse til å kunne påvirke serien ved å kjøpe deg din helt egen tegneseriefigur. Og jo lengre du sponser, jo lengre blir du med i serien.


I tillegg får du:

 • $1 - Tilgang til nye Bakketoppen Barneskole-striper med én gang!
 • $3 - Behind the scenes
 • $5 - Personlig tegnet bursdagskort
 • $7 - Du får tilsendt en originalskisse og magnet annenhver måned!
 • Du blir nevnt som sponsor i Bakketoppen Barneskole-boka.
↓ For English version, scroll down ↓

Hei! Mitt navn er Trond, jeg er 23 år og bor og studerer i Trondheim. Jeg lager en humoristisk stripeserie som heter "Bakketoppen Barneskole".Om serien:
I serien møter vi den nervøse læreren Rolf som har vært sykemeldt i fire år. Han prøver seg ut i arbeidslivet igjen, og får seg jobb på Bakketoppen Barneskole. Her møter han rektor Helgesen, verdens verste rektor, den konservative religionlæreren Britt-Karin, sultestreikeren Krøllesen, den alkoholiserte musikklæreren Hanne, den misforståtte nerden Fjodor, den trønderske lensmannen Binndal og mange, mange fler. 

Serien har fast spalte i Avisa Sør-Trøndelag, som blir utgitt tre ganger i uka. Serien er også på trykk i tidsskriftet "Norsklæreren", som kommer ut fire ganger i året. I tillegg blir serien publisert gratis på nettserier.no og Stavås Tegneserier på Facebook. Serien er også oversatt på engelsk, og kan leses på Tapastic.

Hvorfor Patreon?
Etter at Bakketoppen Barneskole kom på trykk i november 2016 og jeg måtte produsere masse striper, kom tankene om å lage en Bakketoppen Barneskole-bok. Foruten å få tegneseriene sine trykt fast i en avis, så er bokutgivelse alle tegneserieskaperes våte drøm. Jeg har tidligere utgitt tegneseriealbum, som "Walk og Life" og "Floppy Fish" på mitt eget forlag, Stavås Tegneserier. Mitt neste mål nå er å gi ut en bok. I boka vil jeg samle alle stripene, kronologisk og i farger. Jeg ønsker å kunne gi ut boka i hard-back, og ser for meg litt over hundre sider. Det vil si at jeg må lage nesten 400 striper. Jeg har lagd rundt 100 striper nå, så det gjenstår litt jobb enda. Jeg jobber fortløpende med å lage striper til avisa, så utgivelsesdato avhenger av når jeg har nok striper til å fylle boka med. Men å gi ut bok er ikke bare tidkrevende jobb, det koster også penger.

Derfor er jeg ute etter sponsorer. Det vil si, dere som eventuelt donerer en valgfri sum månedlig her på Patreon. Som sponsorer vil dere få eksklusive belønninger, noen ganger hver dag, noen ganger hver måned, avhengig av hvor mye dere donerer. 

"Tenker du å gi ut bok kun ved hjelp av Patreon"?, spør du sikkert. "Nei, langt i fra", svarer jeg! Bokprosjektet kommer hovedsaklig til å bli finansiert gjennom stipend og andre støtteordninger. Patreon skal fungere som en slags "fanservice", for de mest ihuga tilhengerne av tegneseriene mine, de som ønsker å bidra bittelitt til å oppfylle min neste store drøm.

Hva får du som sponsor?
Uansett hvor stor eller liten sum du velger å donere, blir du uansett nevnt som "sponsor" i Bakketoppen Barneskole-boka. Ingen av donasjonene er bindende, og du kan avslutte når som helst og fortsatt bli nevnt som sponsor i Bakketoppen Barneskole-boka. For daglige og månedlige belønninger, se under "Rewards".

Patreon-mål:
Det er tydeligvis vanlig å ha såkalte mål her på Patreon. Det er urealistisk å ha den fulle produksjonsutgiften som mål, så jeg har lagd noen mindre, realistiske (og litt urealistiske) mål som belønner dere som sponser. Og belønningen er at jeg lager eksklusive helsider som kun dere får se, før de til slutt kommer på trykk i boka! Målene kan du se til venstre på denne siden.

Så... Vil du hjelpe til med å oppfylle min drøm om å gi ut bok? Jeg velger å tro at dere får noe tilbake hvis dere blir med og sponser. Så hva venter´u på?

Hilsen
Trond J. Stavås

(PS. Er det noe du lurer på, ikke nøl med å ta kontakt. Jeg kan nåes på Facebook eller mail: [email protected]

Lik Stavås Tegneserier på Facebook
Følg @trondebass på instagram


_______________________________________________________
ENGLISH VERSION:

Hi! My name is Trond, I´m 23 years old and is currentlig living and studying in Trondheim, Norway. I´m making a comedy comic strip called «Hilltop Elementary»About the strip:
In the strip we meet the nervous teacher Ralph, who has been on sick leave for four years. He´s trying to get back to work, and gets hired at Hilltop Elementary. There, he meets Principal Helgesson, the worlds worst principal. He also meets the conservative religion teacher Britt, Curly the striker, the alkoholized music teacher Hanne, the misunderstood nerd Fyodor, the extreme police chief Binns, and many, many more.

The strip is being printed in the newspaper Avisa Sør-Trøndelag three times a week. The strip is also featured in the teacher magazine «Norsklæreren», which is published four times a year. The strip is also being published for free on the norwegian sites Nettserier.no and Stavås Tegneserier on Facebook. The only english translated version can be found on Tapastic.

Why Patreon?
After Hilltop Elementary came on print in november 2016, and I had to produce a big amount of strips, I got the idea of making a Hilltop Elementary-book. To publish a book is every cartoonists wet dream. I´ve previously published albums of my previous series «Walk of Life» and «Floppy Fish». My next goal is to publish a book. The book will feature all the strips, chronologically and in colors. I wish to publish the book in hard-back and about over hundred pages. That means I have to make around 3-400 strips. I´m working continously with strips for the newspaper, so the publishing date depends on when I have enough strips to fill the book. But making a book isn´t just time consuming, it also costs money.

That´s why I´m looking for sponsors. That is you who choose to donate an optional amount of dollars here on Patreon. As sponsors, you´ll get exclusive rewards, sometimes every day, sometimes every month, depending on how much you donate.

«Are you planning on publishing a book just with the help from sponsors?», you may ask. «No, not at all!», I reply. The book project is going to be funded through other grants and support schemes as well. Patreon will function more as a «fan service», for the most commited followers of my comics. Those who wish to help accomplish my next, big dream.

What do I get as a sponsor?
Regardless of how big or small amount you choose to donate, you´ll be mentioned as a «sponsor» in the Hilltop Elementary-book. None of the donations is binding, and you can stop donating anytime and still be mentioned as a sponsor in the book. For daily and monthly rewards, see under «Rewards».

So, what are you waiting for? Want to help me make my book-dream come true?

Best regards,
Trond J. Stavås

(PS. If you have any questions, feel free to contact me on Facebook or mail: [email protected]

Like my page, Stavås Tegneserier, on Facebook
Follow @trondebass on instagram
Read Hilltop Elementary on Tapastic

Recent posts by Trond J. Stavås

Tiers
$1 - Umiddelbar tilgang til nye tegneserier!
$1 or more per month
Sponser du $1 eller mer, får du tilgang til en hemmelig Facebook-gruppe der jeg legger ut nye tegneserier, med én gang de er lagd ferdig! I tillegg blir du nevnt som "sponsor" i Bakketoppen Barneskole-boka!
$3 - Behind the scenes
$3 or more per month
Sponser du $3 eller mer får du tilgang til streamen min på Patreon, hvor jeg legger ut diverse behind the scenes-materiale, som manus, skisser, originalstriper og kulest av alt; timelapse-videoer!


I tillegg får du:

 • $1 - Tilgang til nye Bakketoppen Barneskole-striper, med én gang!
 • Du blir nevnt som sponsor i Bakketoppen Barneskole-boka.

________________ 

ENGLISH:  


Donate 3$ or more, and you´ll get access to my Patreon-stream, where I publish behind the scene-stuff, scripts, original sketches and timelapse-videos!


Also included:

 • $1 - Instant access to new Hilltop Elementary-strips.
 • You´ll be mentioned as a sponsor in the Hilltop Elementary-book.
$5 - Personlig tegnet bursdagskort | Personally drawn birthday card
$5 or more per month
Sponser du $5 eller mer tegner jeg og signerer et eksklusivt og personlig kort som blir sendt til deg på bursdagen din!


I tillegg får du:

 • $1 - Tilgang til nye Bakketoppen Barneskole-striper, med én gang!
 • $3 - Behind the scenes
 • Du blir nevnt som sponsor i Bakketoppen Barneskole-boka.

________________ 

ENGLISH:  


Donate 5$ or more, and I´ll draw, sign and send you a personal birthday card!


Also included:

 • $1 - Instant access to new Hilltop Elementary-strips.
 • $3 - Behind the scenes
 • You´ll be mentioned as a sponsor in the Hilltop Elementary-book.
7$ - Du får tilsendt en originalskisse og magnet annenhver måned! | Receive an original sketch and magnet every month
$7 or more per month
Alle stripene blir skisset med blyant på papir, og ved å sponse $7 får du annenhver måned tilsendt en signert originalstripe, pluss en magnet av den gjeldende stripa.


I tillegg får du:

 • $1 - Tilgang til nye Bakketoppen Barneskole-striper, med én gang!
 • $3 - Behind the scenes
 • 5$ - Personlig tegnet bursdagskort
 • Du blir nevnt som sponsor i Bakketoppen Barneskole-boka.
$10 - DU blir en tegneseriefigur i Bakketoppen Barneskole! | YOU as a character in Hilltop Elementary!
$10 or more per month
Sponser du $10 eller mer i måneden, lager jeg en tegneseriefigur basert på DEG i Bakketoppen Barneskole. Jeg tegner ofte venner og familie inn i serien, og noen av dem har blitt karakterer som går igjen. Dette er DIN sjanse til å kunne påvirke serien ved å kjøpe deg din helt egen tegneseriefigur. Og jo lengre du sponser, jo lengre blir du med i serien.


I tillegg får du:

 • $1 - Tilgang til nye Bakketoppen Barneskole-striper med én gang!
 • $3 - Behind the scenes
 • $5 - Personlig tegnet bursdagskort
 • $7 - Du får tilsendt en originalskisse og magnet annenhver måned!
 • Du blir nevnt som sponsor i Bakketoppen Barneskole-boka.