terrabayt

is creating writing/journalism and podcasts

Select a membership level

Terranova

reward item
reward item
$3
per month
Sevgili okurlarımız,

İçeriğimize göstermiş olduğunuz ilgiden ötürü sizlere müteşekkiriz. Çeviri, redaksiyon, günlük haber takibi, hakemli dergilerde yayımlanmış araştırmaların ve bu araştırmaların üzerine çeşitli dillerde yazılmış haberlerin derlenerek sunulması gibi emek yoğun süreçler içeren gönüllü yayıncılık işini layığıyla yürütebilmemiz için terrabayt'a maddi olarak katkıda bulunmak isterseniz çok seviniriz. 

Terranatura

reward item
reward item
$5
per month
Sevgili okurlarımız,

İçeriğimize göstermiş olduğunuz ilgiden ötürü sizlere müteşekkiriz. Çeviri, redaksiyon, günlük haber takibi, hakemli dergilerde yayımlanmış araştırmaların ve bu araştırmaların üzerine çeşitli dillerde yazılmış haberlerin derlenerek sunulması gibi emek yoğun süreçler içeren gönüllü yayıncılık işini layığıyla yürütebilmemiz için terrabayt'a maddi olarak katkıda bulunmak isterseniz çok seviniriz.

Terramater

reward item
reward item
$10
per month
Sevgili okurlarımız,

İçeriğimize göstermiş olduğunuz ilgiden ötürü sizlere müteşekkiriz. Çeviri, redaksiyon, günlük haber takibi, hakemli dergilerde yayımlanmış araştırmaların ve bu araştırmaların üzerine çeşitli dillerde yazılmış haberlerin derlenerek sunulması gibi emek yoğun süreçler içeren gönüllü yayıncılık işini layığıyla yürütebilmemiz için terrabayt'a maddi olarak katkıda bulunmak isterseniz çok seviniriz.

5

patrons

About terrabayt

Terrabayt, gelecek, yaşam, kültür, düşünce ve expat life kategorilerinde günümüz dünyasının ilgi uyandıran meseleleri üzerine orijinal içerikler ve çeviriler yayımlayan online bir dergidir. Okuyucularımızı, güncel bilimsel gelişmelerden, kültürel atılımlardan ve bunların düşünce dünyasına yansımalarından haberdar ediyoruz. Dünyada yaşanan gelişmeleri eş zamanlı olarak takip ederek bunlara müdahale edecek düşünsel birikimi hep birlikte edinmek, birlikte bir topluluk oluşturmak derdimiz. 

Terrabayt is an online magazine that creates original and translated content on the compelling subjects of today's world under the categories of future, life, culture, thought and expat life. We inform our readers on recent scientific developments, cultural breakthroughs and their repercussions on the world of thought. Our concern is to keep track of global developments, accumulate required intellectual tools to intervene in them, and build a community. 

By becoming a patron, you'll instantly unlock access to 13 exclusive posts
11
Images
8
Writings
By becoming a patron, you'll instantly unlock access to 13 exclusive posts
11
Images
8
Writings

Recent posts by terrabayt

How it works

Get started in 2 minutes

Choose a membership
Sign up
Add a payment method
Get benefits