Thomas Gustafsson

is creating books & journalism and the online magazine Spanienportalen

Select a membership level

Prenumeration
$2
per month

Tack! Du har just stött min verksamhet som författare och fri skribent. Din prenumeration gör att nättidskriften Spanienportalen kan fortsätta att utvecklas och att guiden som ligger på Kubaportalen kan vara aktuell. Du kommer att få mitt Nyhetsbrev ungefär varannan månad. Nyhetsbrevet ger en regelbunden uppdatering av aktuella frågor som rör politik, samhälle och kultur i Spanien samt även i Kuba och Mexiko och är ett resultat av min verksamhet som utrikesjournalist. Nyhetsbrevet berättar förstås också om mina böcker, föreläsningar och om kulturresor jag leder. 

Bayateprojektet
$5
per month

Gracias! Ditt bidrag går till arbetet med att bevara minnet av den svenska kolonin Bayate i Kuba. Som tack för detta blir du medlem i Bayatesällskapet som är en opolitisk  sammanslutning vars ändamål är att genom olika projekt se till att den svenska nybyggarkolonin i Kuba inte glöms bort, som att verka för tillvaratagandet och vård av svenskminnen och föremål i Kuba som har anknytning till den svenska tiden och stödja det museum som byggts upp i Mella som berättar om svensktiden. Efter ett år som givare kommer du att få ett signerat exemplar av min bok om Bayate. Tack!

Litteraturstöd
$10
per month

Stort tack! Ditt bidrag går till mitt författarskap vilket gör det möjligt för mig att satsa mer tid på att skriva böcker. Utöver nyhetsbrevet som du får för att du ger mig uppmuntran kommer du nu också att få en av mina tidigare böcker som jag skickar signerad till dig. Fortsätter du att stödja mitt författarskap kommer du att efter en tid få ytterligare en bok. Du kommer också att bli inbjuden till releaser när jag släpper en ny bok och då få ett signerat exemplar av den nya boken. Stort tack!

0

patrons

About

Jag heter Thomas Gustafsson och är författare, frilansjournalist och hispanist, kännare av Spanien och den spansktalade världens historia, politik och kultur. Jag skriver böcker och arbetar med utrikesreportage. Jag är också ansvarig för nättidskriften Spanienportalen samt Kubaportalen som fungerar som komplement till mina böcker. Under mer än femton år har jag varit verksam som korrespondent stationerad i Madrid.

De senaste åren
har det skett en stor förändring i den svenska omvärldsbevakningen. Krisen för de etablerade massmedierna har framtvingat stora besparingar. Utrikesbevakningen tillhör de områden som drabbats hårdast. Allt fler massmedier nöjer sig med att publicera material från de stora internationella nyhetsbyråerna eller använder byråerna som enda källor. Det finns inte resurser att låta utrikesjournalister specialisera och fördjupa sig. Speciellt hårt drabbat av neddragningarna är bevakningen av Spanien och den spansktalande världen.

Man behöver inte vara speciellt länge i Spanien för att märka att det går en nyhetsgräns över världen. Spanien befinner sig på den södra sidan av gränsen, Sverige på den norra. Det som händer i Spanien går därför oftast spårlöst förbi i Sverige. I bästa fall rapporteras spektakulära händelsenyheter. Men komplicerade förhållanden får oftast passera. Det finns varken resurser eller intresse för en djupare analys.

Om du tecknar dig för en stödprenumeration betyder det att jag får större möjligheter att fortsätta med min bevakning av Spanien. Ditt stöd gör det möjligt att utveckla journalistiken på nättidskriften Spanienportalen. Jag får också större möjlighet att fortsätta min bevakning av Kuba som är mitt andra prioriterade bevakningsområde och hålla Kubaportalen uppdaterad.

För att skriva mina
böcker och reportage från Latinamerika är det förstås nödvändigt att genomföra arbete på plats i de länder och regioner jag skildrar. Men framför allt tar det mycket tid att skriva böcker. Det är därför det är så kostsamt. Om du väljer att stödja min författargärning genom att teckna dig för att köpa mina böcker bidrar du till att jag kan fortsätta min gärning med att öppna dörren till den spansktalande världen för svenskarna.

För många år
sedan fick jag höra talas om att det funnits en svensk nybyggarkolonin i Kuba i början av 1900-talet. Kolonin som hette Bayate visade sig vara bortglömd av den svenska immigranthistorien. Under de senaste åren har jag gjort stora ansträngningar med att gräva fram historien om Bayate. Det har varit ett spännande arbete. Genom denna sida kan du också stödja mitt fortsatta arbete med Bayateprojektet.
How it works

Get started in 2 minutes

Choose a membership
Sign up
Add a payment method
Get benefits