Tombola Podcast

is creating Podcast

1,692

patrons
Tiers
Pledge $1 per month
 · Du får tillträde till vår "Tombola Patreons"-grupp på Facebook.
Pledge $2 per month
· Du får tillträde till vår "Tombola Patreons"-grupp på Facebook.

· Vi blir dina andliga beskyddare.

Pledge $5 per month
· Du får tillträde till vår "Tombola Patreons"-grupp på Facebook.

· Vi blir dina andliga beskyddare.

· Mejla [email protected] för ett gott råd om vad som helst!

Pledge $10 per month
(sold out!)
· Du får tillträde till vår "Tombola Patreons"-grupp på Facebook.

· Vi blir dina andliga beskyddare.

· Mejla [email protected] för ett gott råd om vad som helst!

· Välj ett ämne om året som vi tar upp i ett avsnitt!

Posts

Tiers
Pledge $1 per month
 · Du får tillträde till vår "Tombola Patreons"-grupp på Facebook.
Pledge $2 per month
· Du får tillträde till vår "Tombola Patreons"-grupp på Facebook.

· Vi blir dina andliga beskyddare.

Pledge $5 per month
· Du får tillträde till vår "Tombola Patreons"-grupp på Facebook.

· Vi blir dina andliga beskyddare.

· Mejla [email protected] för ett gott råd om vad som helst!

Pledge $10 per month
(sold out!)
· Du får tillträde till vår "Tombola Patreons"-grupp på Facebook.

· Vi blir dina andliga beskyddare.

· Mejla [email protected] för ett gott råd om vad som helst!

· Välj ett ämne om året som vi tar upp i ett avsnitt!