Ilan Abecassis

is creating Podcast

Select a membership level

פרקים לפני כולם.
reward item
$5
per month
קבלת הפרקים בהשמעת בכורה (כקובץ אם פי 3 לדוא"ל, או קישור לשרת המאכסן. לפי בחירה) שלושה ימים לפני מועד העליה הרשמי לאתר.
אזכור השם
Limited (0 of 6 remaining)
reward item
$15
per month
האמור לעיל (קבלת הפרקים לפני כולם) וכן: 

אזכור שמך כנותן חסות לפרק (בראשית כל פרק), וכן ציון השם בתמונה המלווה את פרק העולה ליוטיוב.

קבוצת ווטסאפ
Limited (5 of 5 remaining)
reward item
$25
per month
האמור לעיל (קבלת פרקים קודם, ואזכור השם בפרק) וכן:

צירוף לקבוצת ווטסאפ ייחודית לתומכים. קבוצה בה יופיעו עדכונים, יתקיימו דיונים, החלפת רעיונות, שאלות וכל דבר הקשור במישרין או בעקיפין לתכנית.

22

patrons

$150

per month

About

רַק עַל עַצְמִי לְסַפֵּר יָדַעְתִּי

שלום, שמי הוא אילן אבקסיס, שדרן ההסכת (פודקאסט) 'דברי הימים - על המקרא והמזרח הקדום'. 
אני בעל תואר דוקטור במקרא ומזרח קדום מאוניברסיטת בן גוריון שבנגב. יש לי ותואר ראשון בארכיאולוגיה ומקרא, ותואר שני במקרא (שניהם מהאוניברסיטה העברית). בנוסף לכך, אני מרצה במכללה האקדמית גורדון, בחוגים למקרא, תרבות ישראל והגיל הרך.
המזרח הקדום הוא כמו כח המשיכה. הוא משפיע על כל צעד שלנו, הגם שאיננו מודעים לכך כמעט.
החלוקה לשישים (דקות ושניות), שבע כמספר טיפולוגי, הבירה, האסטרונומיה, הכתב שאמצעותו אתם ואתן קוראים וקוראות את הכתוב ועוד ועוד - הכל הם המצאות וגילויים של אנשי המזרח הקדום.
בהסכת אני מספר את הסיפורים המרתקים, המעניינים, המשעשעים, החשובים ומעוררי הענין מהמקרא והמזרח הקדום והמקרא. אנשים. אירועים. יצירות.
אני משמיע את קולם הדומם של האנשים המדהימים ההם, שחלקם היו אבותינו, ומי שלא היו אבותינו, השפיעו על אבותינו (ועלינו) בצורות רבות ומגוונות.
ההסכת הוא שלכם, המאזינים. אני רק השליח.
  התוכן שלי הוא לטובת הציבור הרחב. היה, הווה ויהיה זמין לכל ללא תשלום.
אשמח אם תסייעו בידי, ותביעו את הערתכם/ן לתוכן שאני יוצר בעבודת נמלים שקדנית.

Goals
$150.37 of $500 per month
כשאגיע ל500$ בחודש, אראיין מידי חודשיים תומך אחר לפרק מיוחד, ומחוץ למנין.
הפרק יהיה על נושא לפי בחירת המרואיין (עבודתו, תחביביו, אקטואליה, וכו').
אפשר ומולץ לאתגר אותי בנושאים שונים, אם במעט ואם ברב, מהמקרא והמזרח הקדום (היסטוריה כללית, אומנות, חלל, פטריות, סטטיסטיקה, אסטרופיזיקה - מה שהמרואיין רוצה לשוחח עליו).
1 of 1

Become a patron to

Listen anywhere
Connect via private message
How it works

Get started in 2 minutes

Choose a membership
Sign up
Add a payment method
Get benefits