גיא סרוסי is creating סרטוני הדרכת הישרדות, שדאות ומיומנות קיום
0

patrons

$0
per video
לצלם סרטונים דרוש זמן, זמן להגיע לשטח, ניצול ימי חופש, בלאי של ציוד וזמן עריכה. אני רוצה להמשיך ללמד אבל זקוק לתמיכה כדי לתקן ציוד צילום ולחדשו. תמיכה שלכם בי תאפשר לי להפיק סרטונים טובים יותר
Rewards
Pledge $1 or more per video
0 patrons
תודה רבה! דולר עבור כל סרטון שיוצא הוא עזרה גדולה מאד
Pledge $5 or more per video
0 patrons
שיחקת אותה! אני אציין את השם שלך באחד הסרטונים הבאים שלי
Pledge $10 or more per video
0 patrons
 עליך! אני רוצה לשלוח אליך מכתב תודה אישית וצ'ופר קטן
Goals
$0 of $300 per video
אני זקוק לכספים על מנת לתקן ציוד צילום שבור ועל מנת לקנות ציוד תאורה לצילום לילי
1 of 2
לצלם סרטונים דרוש זמן, זמן להגיע לשטח, ניצול ימי חופש, בלאי של ציוד וזמן עריכה. אני רוצה להמשיך ללמד אבל זקוק לתמיכה כדי לתקן ציוד צילום ולחדשו. תמיכה שלכם בי תאפשר לי להפיק סרטונים טובים יותר

Recent posts by גיא סרוסי

Rewards
Pledge $1 or more per video
0 patrons
תודה רבה! דולר עבור כל סרטון שיוצא הוא עזרה גדולה מאד
Pledge $5 or more per video
0 patrons
שיחקת אותה! אני אציין את השם שלך באחד הסרטונים הבאים שלי
Pledge $10 or more per video
0 patrons
 עליך! אני רוצה לשלוח אליך מכתב תודה אישית וצ'ופר קטן