Ilan Abecassis

Ilan Abecassis

is creating Podcast

10

patrons

$63

per month

רַק עַל עַצְמִי לְסַפֵּר יָדַעְתִּי

שלום, שמי הוא אילן אבקסיס, שדרן ההסכת (פודקאסט) 'דברי הימים - על המקרא והמזרח הקדום'. 
אני בעל תואר דוקטור במקרא ומזרח קדום מאוניברסיטת בן גוריון שבנגב. יש לי ותואר ראשון בארכיאולוגיה ומקרא, ותואר שני במקרא (שניהם מהאוניברסיטה העברית). בנוסף לכך, אני מרצה במכללה האקדמית גורדון, בחוגים למקרא, תרבות ישראל והגיל הרך.
המזרח הקדום הוא כמו כח המשיכה. הוא משפיע על כל צעד שלנו, הגם שאיננו מודעים לכך כמעט.
החלוקה לשישים (דקות ושניות), שבע כמספר טיפולוגי, הבירה, האסטרונומיה, הכתב שאמצעותו אתם ואתן קוראים וקוראות את הכתוב ועוד ועוד - הכל הם המצאות וגילויים של אנשי המזרח הקדום.
בהסכת אני מספר את הסיפורים המרתקים, המעניינים, המשעשעים, החשובים ומעוררי הענין מהמקרא והמזרח הקדום והמקרא. אנשים. אירועים. יצירות.
אני משמיע את קולם הדומם של האנשים המדהימים ההם, שחלקם היו אבותינו, ומי שלא היו אבותינו, השפיעו על אבותינו (ועלינו) בצורות רבות ומגוונות.
ההסכת הוא שלכם, המאזינים. אני רק השליח.
  התוכן שלי הוא לטובת הציבור הרחב. היה, הווה ויהיה זמין לכל ללא תשלום.
אשמח אם תסייעו בידי, ותביעו את הערתכם/ן לתוכן שאני יוצר בעבודת נמלים שקדנית.

Tiers
פרקים לפני כולם.
$5 or more per month
קבלת הפרקים בהשמעת בכורה (כקובץ אם פי 3 לדוא"ל, או קישור לשרת המאכסן. לפי בחירה) שלושה ימים לפני מועד העליה הרשמי לאתר.
אזכור השם
$15 or more per month only 4 left
האמור לעיל (קבלת הפרקים לפני כולם) וכן: 

אזכור שמך כנותן חסות לפרק (בראשית כל פרק), וכן ציון השם בתמונה המלווה את פרק העולה ליוטיוב.

קבוצת ווטסאפ
$25 or more per month only 5 left
האמור לעיל (קבלת פרקים קודם, ואזכור השם בפרק) וכן:

צירוף לקבוצת ווטסאפ ייחודית לתומכים. קבוצה בה יופיעו עדכונים, יתקיימו דיונים, החלפת רעיונות, שאלות וכל דבר הקשור במישרין או בעקיפין לתכנית.

השתתפות בתכנית
$100 or more per month only 5 left
האמור לעיל (קבלת פרקים מוקדם, אזכור השם בתכנית, הצטרפות לקבוצת הווטסאפ של התכנית) וכן:

השתתפות תלת חודשית בפרק, לפי מה שיסוכם מראש. כגון: מגיש שותף, מראיין שותף, מקריא כותרות ו/או קרדיטים, מגיש תוכן משלך (שיר, סיפור, הגיג...) או של אחר (ללא הפרת זכויות יוצרים כמובן), וכו'.

רַק עַל עַצְמִי לְסַפֵּר יָדַעְתִּי

שלום, שמי הוא אילן אבקסיס, שדרן ההסכת (פודקאסט) 'דברי הימים - על המקרא והמזרח הקדום'. 
אני בעל תואר דוקטור במקרא ומזרח קדום מאוניברסיטת בן גוריון שבנגב. יש לי ותואר ראשון בארכיאולוגיה ומקרא, ותואר שני במקרא (שניהם מהאוניברסיטה העברית). בנוסף לכך, אני מרצה במכללה האקדמית גורדון, בחוגים למקרא, תרבות ישראל והגיל הרך.
המזרח הקדום הוא כמו כח המשיכה. הוא משפיע על כל צעד שלנו, הגם שאיננו מודעים לכך כמעט.
החלוקה לשישים (דקות ושניות), שבע כמספר טיפולוגי, הבירה, האסטרונומיה, הכתב שאמצעותו אתם ואתן קוראים וקוראות את הכתוב ועוד ועוד - הכל הם המצאות וגילויים של אנשי המזרח הקדום.
בהסכת אני מספר את הסיפורים המרתקים, המעניינים, המשעשעים, החשובים ומעוררי הענין מהמקרא והמזרח הקדום והמקרא. אנשים. אירועים. יצירות.
אני משמיע את קולם הדומם של האנשים המדהימים ההם, שחלקם היו אבותינו, ומי שלא היו אבותינו, השפיעו על אבותינו (ועלינו) בצורות רבות ומגוונות.
ההסכת הוא שלכם, המאזינים. אני רק השליח.
  התוכן שלי הוא לטובת הציבור הרחב. היה, הווה ויהיה זמין לכל ללא תשלום.
אשמח אם תסייעו בידי, ותביעו את הערתכם/ן לתוכן שאני יוצר בעבודת נמלים שקדנית.

Recent posts by Ilan Abecassis

Tiers
פרקים לפני כולם.
$5 or more per month
קבלת הפרקים בהשמעת בכורה (כקובץ אם פי 3 לדוא"ל, או קישור לשרת המאכסן. לפי בחירה) שלושה ימים לפני מועד העליה הרשמי לאתר.
אזכור השם
$15 or more per month only 4 left
האמור לעיל (קבלת הפרקים לפני כולם) וכן: 

אזכור שמך כנותן חסות לפרק (בראשית כל פרק), וכן ציון השם בתמונה המלווה את פרק העולה ליוטיוב.

קבוצת ווטסאפ
$25 or more per month only 5 left
האמור לעיל (קבלת פרקים קודם, ואזכור השם בפרק) וכן:

צירוף לקבוצת ווטסאפ ייחודית לתומכים. קבוצה בה יופיעו עדכונים, יתקיימו דיונים, החלפת רעיונות, שאלות וכל דבר הקשור במישרין או בעקיפין לתכנית.

השתתפות בתכנית
$100 or more per month only 5 left
האמור לעיל (קבלת פרקים מוקדם, אזכור השם בתכנית, הצטרפות לקבוצת הווטסאפ של התכנית) וכן:

השתתפות תלת חודשית בפרק, לפי מה שיסוכם מראש. כגון: מגיש שותף, מראיין שותף, מקריא כותרות ו/או קרדיטים, מגיש תוכן משלך (שיר, סיפור, הגיג...) או של אחר (ללא הפרת זכויות יוצרים כמובן), וכו'.