Gloria Magenta is creating platforma pro Vzestup, fotografie, vibrační obrazy
48
patrons
Vážení Milovaní,

vítejte srdečně na mém Patreonu. Ti z nás, kteří se dobrovolně rozhodli pro nezištnou službu v přechodu z jedné fyzické formy člověka do Evolucí změněného Já, ukazují nový způsob života, nové paradigma Nové Země. Účelem mého ztělesnění je ukázat cestu v době planetárního posunu prostřednictvím nezištné služby, Božské lásky, čistoty, Jednoty, vlastního života, zkušeností přes mnoho duchovních iniciací. Dobrovolníci slouží všemu v životě a všem v Láskyplné přítomnosti. Takové službě předcházelo mnoha výzev, odhodlání, rozpomenutí a probuzení Božské povahy. Já jsem svobodná bytost, která se těší ze svého života. Sdílím svoji všestrannou kreativitu a tvoření. Mé Světlo vychází z čisté Andělské esence Oraphim a Rodiny Světla Elohim. Pracuji s fialovým paprskem Mistra Saint Germaina, růžovým, purpurovým Světlem kosmické Božské Matky.

Gloria Magenta je vyjádřením mé esence. Toto jméno je jedním z mnoha jmen Božské Matky a v jazyce Světla znamená Oslava Božské Matky. Mým cílem je probudit co nejvíce lidí, navrátit úctu k Matce Přírodě, připomenout její význam v životě na planetě. Tato mise vyžaduje velkou práci, čistotu, oddanost v nepřetržitém režimu.

Nyní nastala doba na nový cyklus pro všechny s větším zaměřením. Každý, kdo podporuje mého Ducha, zde obdrží každý měsíc pokyny pro další cestu Vzestupu. S vaší podporou se mohu mnohem více zaměřit na obsah, který přináším. Jelikož jsme lidské bytosti ve fyzické sféře, veškerá výměna formou dárců je nejvíce vítaná, abych mohla rozšířit svou službu na Universální cestě. 
Podívejte se také na můj druhý blog Vzestup v obrazových symbolech. 

Vítejte v mém podpůrném týmu. Děkuji předem za podporu! 

V Božské Lásce Gloria Magenta!
Tiers
Vzestup v obrazových symbolech
$5 or more per month


Vítejte ve světě Andělského umění, které je mým vyjádřením Ducha. Já Jsem se rozhodla žít tento život prostřednictvím krásy. Pracuji s čistými esencemi Andělských úrovní. Jsem poctěna vyjadřovat a být užitečná tímto způsobem. Můžete se zarovnat s uměním, které nese Světlo Vzestupu.

Měsíční aktualizace
$5 or more per month
Všichni patroni, kteří podporují moji nezištnou službu obdrží každý měsíc podporu v podobě aktuálních informací a Světlo. Změny jsou vyhrazeny v rámci toho, co budu vytvářet aktuálně. 
Posvátný Mayský kalendář
$21 or more per month

Každodenní Průvodce na cestě sebeposílení. 

Goals
48 of 55 patrons
Když dosáhnu cíle 55 patronů, budu sdílet vibrační  kresbu ke každé aktualizaci.
1 of 1
Vážení Milovaní,

vítejte srdečně na mém Patreonu. Ti z nás, kteří se dobrovolně rozhodli pro nezištnou službu v přechodu z jedné fyzické formy člověka do Evolucí změněného Já, ukazují nový způsob života, nové paradigma Nové Země. Účelem mého ztělesnění je ukázat cestu v době planetárního posunu prostřednictvím nezištné služby, Božské lásky, čistoty, Jednoty, vlastního života, zkušeností přes mnoho duchovních iniciací. Dobrovolníci slouží všemu v životě a všem v Láskyplné přítomnosti. Takové službě předcházelo mnoha výzev, odhodlání, rozpomenutí a probuzení Božské povahy. Já jsem svobodná bytost, která se těší ze svého života. Sdílím svoji všestrannou kreativitu a tvoření. Mé Světlo vychází z čisté Andělské esence Oraphim a Rodiny Světla Elohim. Pracuji s fialovým paprskem Mistra Saint Germaina, růžovým, purpurovým Světlem kosmické Božské Matky.

Gloria Magenta je vyjádřením mé esence. Toto jméno je jedním z mnoha jmen Božské Matky a v jazyce Světla znamená Oslava Božské Matky. Mým cílem je probudit co nejvíce lidí, navrátit úctu k Matce Přírodě, připomenout její význam v životě na planetě. Tato mise vyžaduje velkou práci, čistotu, oddanost v nepřetržitém režimu.

Nyní nastala doba na nový cyklus pro všechny s větším zaměřením. Každý, kdo podporuje mého Ducha, zde obdrží každý měsíc pokyny pro další cestu Vzestupu. S vaší podporou se mohu mnohem více zaměřit na obsah, který přináším. Jelikož jsme lidské bytosti ve fyzické sféře, veškerá výměna formou dárců je nejvíce vítaná, abych mohla rozšířit svou službu na Universální cestě. 
Podívejte se také na můj druhý blog Vzestup v obrazových symbolech. 

Vítejte v mém podpůrném týmu. Děkuji předem za podporu! 

V Božské Lásce Gloria Magenta!
Recent posts by Gloria Magenta

Tiers
Vzestup v obrazových symbolech
$5 or more per month


Vítejte ve světě Andělského umění, které je mým vyjádřením Ducha. Já Jsem se rozhodla žít tento život prostřednictvím krásy. Pracuji s čistými esencemi Andělských úrovní. Jsem poctěna vyjadřovat a být užitečná tímto způsobem. Můžete se zarovnat s uměním, které nese Světlo Vzestupu.

Měsíční aktualizace
$5 or more per month
Všichni patroni, kteří podporují moji nezištnou službu obdrží každý měsíc podporu v podobě aktuálních informací a Světlo. Změny jsou vyhrazeny v rámci toho, co budu vytvářet aktuálně. 
Posvátný Mayský kalendář
$21 or more per month

Každodenní Průvodce na cestě sebeposílení.