BE - TOP

is creating סרטונים על אנימה

0

patrons

$0

per month
היי מה קורה חברים כאן בי טופ , ואני רק רוצה להודיע שפתחתי את דף את הזה רק בגלל שהרגשתי צורך לשפר את הערוץ שלי עוד יותר ואני חושב שאני יכול את זה עם קצת עזרה שלכם וככה אני יוכל לקנות ציוד חדש ( כמו מיקרופון חדש או אפילו מצלמה) שיעזרו לפתח עוד יותר את הקהילה שלנו
אני רוצה להדגיש שאתם לא חייבים לי כלום , אני לא צריך צדקה אלא רק רוצה לחזק את הערוץ שלי ולכן אני ישמח  אם תעזרו לי. אוהב אותכם בכל מצב , בי טופ
היי מה קורה חברים כאן בי טופ , ואני רק רוצה להודיע שפתחתי את דף את הזה רק בגלל שהרגשתי צורך לשפר את הערוץ שלי עוד יותר ואני חושב שאני יכול את זה עם קצת עזרה שלכם וככה אני יוכל לקנות ציוד חדש ( כמו מיקרופון חדש או אפילו מצלמה) שיעזרו לפתח עוד יותר את הקהילה שלנו
אני רוצה להדגיש שאתם לא חייבים לי כלום , אני לא צריך צדקה אלא רק רוצה לחזק את הערוץ שלי ולכן אני ישמח  אם תעזרו לי. אוהב אותכם בכל מצב , בי טופ

Recent posts by BE - TOP