Лада Марина

Лада Марина

is creating Предсказания и Синхроничност

2

patrons

$20

per month
Благодаря ви за подкрепата, която ми позволява да продължавам да пиша за вас всеки ден предсказания и синхроничности и да обогатявам моя youtube канал. Всеки мой спонсор може да си избере онова, което иска да получава от мен и да го ползва за добро.
* подкрепа за ежедневните прогнози и съвети в страниците ми в FB
* + получаване на ежеседмични астрологични прогнози 
* + + включване в затворена група за съвети и взаимопомощ и получаване на лични отговори.
С водач е по лесно. 
Изберете мен!
Благодаря за вашата щедрост! 
Tiers
четящи и гледащи
$8 or more per month

Подкрепа за ежедневната информация, която ви  предоставям на страниците ми в Facebook.

Ежеседмична астрологична информация
$15 or more per month

Получаване на ежеседмична прогноза, която ще ви помогне да пестите време и да избирате правилно. Плюс един личен въпрос на месец към Таро!

+ лични контакти и съвети
$20 or more per month

Получаване на ежеседмична прогноза и включване в затворена група за съвети и взаимопомощ, където ще обсъждаме лично вашите въпроси. 

Благодаря ви за подкрепата, която ми позволява да продължавам да пиша за вас всеки ден предсказания и синхроничности и да обогатявам моя youtube канал. Всеки мой спонсор може да си избере онова, което иска да получава от мен и да го ползва за добро.
* подкрепа за ежедневните прогнози и съвети в страниците ми в FB
* + получаване на ежеседмични астрологични прогнози 
* + + включване в затворена група за съвети и взаимопомощ и получаване на лични отговори.
С водач е по лесно. 
Изберете мен!
Благодаря за вашата щедрост! 

Recent posts by Лада Марина

Tiers
четящи и гледащи
$8 or more per month

Подкрепа за ежедневната информация, която ви  предоставям на страниците ми в Facebook.

Ежеседмична астрологична информация
$15 or more per month

Получаване на ежеседмична прогноза, която ще ви помогне да пестите време и да избирате правилно. Плюс един личен въпрос на месец към Таро!

+ лични контакти и съвети
$20 or more per month

Получаване на ежеседмична прогноза и включване в затворена група за съвети и взаимопомощ, където ще обсъждаме лично вашите въпроси.