Bikash Sharma

is creating YouTube Videos

0

patrons

$0

per month
नेपाली भाषाको भिडियो हरूको च्यानल Bikash Sharma जहाँ म प्रबिधि, आइडिया,जानकारी, केस अध्यन, नेपाल र बिकास का बारेमा भिडियो हरू बनाउछु । मेरो उद्देश्य नेपालीमा पनि ज्ञान मुलक जानकारी हरू समावेश हुन भन्ने हो। धेरैले त अङ्ग्रेजी बुझ्नुहोला तर अाफ्नो भाषामा धेरै कुरा जान्नु भनेको धेरै सम्म ज्ञान पुग्नु हो । ---- A channel (Bikash Sharma) where I create videos about : Technology, Idea, Information, Case Study, Nepal and Development. I may also occasionally upload contents such as vlogs.
नेपाली भाषाको भिडियो हरूको च्यानल Bikash Sharma जहाँ म प्रबिधि, आइडिया,जानकारी, केस अध्यन, नेपाल र बिकास का बारेमा भिडियो हरू बनाउछु । मेरो उद्देश्य नेपालीमा पनि ज्ञान मुलक जानकारी हरू समावेश हुन भन्ने हो। धेरैले त अङ्ग्रेजी बुझ्नुहोला तर अाफ्नो भाषामा धेरै कुरा जान्नु भनेको धेरै सम्म ज्ञान पुग्नु हो । ---- A channel (Bikash Sharma) where I create videos about : Technology, Idea, Information, Case Study, Nepal and Development. I may also occasionally upload contents such as vlogs.

Recent posts by Bikash Sharma