SWEDEN ♥ KENYA

is creating a non-profit organisation to support women in Sweden and Kenya

0

patrons

$0

per month
About us
Through this platform we want to empower women. The idea is to create a space for women and non-binary to be able to reach out for financial support for a project or an emergency. It will also work as a meeting point where new ideas can grow and for collaborations to come together. We want this page to work as a middle hand between the ones with requirements and the donators.  As the foundation moves forward we hope to grow and be able to assist more people. 

The goal is to support and facilitate for women and families in their everyday life. Every case will be handled individually to try to meet the need for every single individual. The idea is to support women on a local basis but to keep a futuristic/long term aspect in mind while doing that. With the right kind of financial support through donators we hope to be able to support several cases at once.

Contact 
You are more then welcome to contact us if you have any questions about contribution or if you have a suggestion with a project that you think we should support. The easiest way to contact us to message us here or through our Facebook page.

Background
We wanted to start with creating a local support in Sweden to be able to take action in social injustices and to follow up on processes. Patriarchal structures is the reason why the idea of supporting women grew stronger. Moving forward, the idea expanded to include women in Kenya. It was a natural step considering we have a close connection to the country. What the support will mean in Kenya, will be discussed with Kenya-based individuals, to make sure the support will be invested in locally based long term projects.

      ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━


Om oss
Genom den här plattformen vill vi stärka kvinnor. Vår tanke är att skapa en miljö för kvinnor och för icke-binära där de kan få finansiellt stöd till projekt eller för mer bråskande situtationer. vi vill att organisationen skall fungera som en mötesplats där nya idéer kan växa och där sammarbeten kan skapas. Sidan kommer att fungera som en mellanhand mellan de som kommer med förfrågningar och de som kommmer med donationer. Genom att organisationen kliver framåt så hoppas vi att kunna växa och att kunna nå ut till fler individer. 

Målet är att kunna stötta och underlätta för kvinnor och familjer i deras vardagliga liv. Varje fall kommer bli hanterat individuellt för att försöka möta varje enskild individs behov. Idéen går ut på att stötta kvinnor på en lokal nivå men att samtidigt behålla ett långsiktigt och framtidstänk. Med rätt stöd från donatorer hoppas vi kunna arbeta med flera olika ärenden samtidigt

Kontakt
Kontakta oss gärna om ni har några frågor gällande hur en gör ett bidrag eller vid ett förslag på ett projekt/ärende för oss att stötta. Det lättaste sättet att nå oss är via meddelanden på denna sida eller via vår facebooksida. 

Bakgrund
Vi ville börja med att skapa ett lokalt stöd för kvinnor i Sverige för att kunna ta handling i sociala orättvisor och kunna följa upp i olika processer. De patriarkala strukturerna är grunden i hur denna idé om att stötta kvinnor växte sig starkare. 
Vidare så växte idéen till att även inludera kvinnor i Kenya. Det var ett naturligt steg då det är ett land som ligger oss nära om hjärtat. Vilket typ av arbete som kommer ske i Kenya kommer alltid ske i diskussion med lokala invånare i kenya, för att se till att stödet blir investerat i lokala långsiktiga projekt.

Tiers
Make a diffrens
$5 or more per month

All contributions matters.


Please click below to make a donation in form of a monthly subscription - choose your own amount (Minimum 50 KR / 5 $ / 5 EUR)  You can cancel or edit your payment at any time.


Thanks for your support!
Asante sana! 

Tack för ditt stöd! 

Goals
$0 of $100 per month
When we reach this amount (100 $) - we will start the process and look into what new project to support
1 of 1
About us
Through this platform we want to empower women. The idea is to create a space for women and non-binary to be able to reach out for financial support for a project or an emergency. It will also work as a meeting point where new ideas can grow and for collaborations to come together. We want this page to work as a middle hand between the ones with requirements and the donators.  As the foundation moves forward we hope to grow and be able to assist more people. 

The goal is to support and facilitate for women and families in their everyday life. Every case will be handled individually to try to meet the need for every single individual. The idea is to support women on a local basis but to keep a futuristic/long term aspect in mind while doing that. With the right kind of financial support through donators we hope to be able to support several cases at once.

Contact 
You are more then welcome to contact us if you have any questions about contribution or if you have a suggestion with a project that you think we should support. The easiest way to contact us to message us here or through our Facebook page.

Background
We wanted to start with creating a local support in Sweden to be able to take action in social injustices and to follow up on processes. Patriarchal structures is the reason why the idea of supporting women grew stronger. Moving forward, the idea expanded to include women in Kenya. It was a natural step considering we have a close connection to the country. What the support will mean in Kenya, will be discussed with Kenya-based individuals, to make sure the support will be invested in locally based long term projects.

      ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━


Om oss
Genom den här plattformen vill vi stärka kvinnor. Vår tanke är att skapa en miljö för kvinnor och för icke-binära där de kan få finansiellt stöd till projekt eller för mer bråskande situtationer. vi vill att organisationen skall fungera som en mötesplats där nya idéer kan växa och där sammarbeten kan skapas. Sidan kommer att fungera som en mellanhand mellan de som kommer med förfrågningar och de som kommmer med donationer. Genom att organisationen kliver framåt så hoppas vi att kunna växa och att kunna nå ut till fler individer. 

Målet är att kunna stötta och underlätta för kvinnor och familjer i deras vardagliga liv. Varje fall kommer bli hanterat individuellt för att försöka möta varje enskild individs behov. Idéen går ut på att stötta kvinnor på en lokal nivå men att samtidigt behålla ett långsiktigt och framtidstänk. Med rätt stöd från donatorer hoppas vi kunna arbeta med flera olika ärenden samtidigt

Kontakt
Kontakta oss gärna om ni har några frågor gällande hur en gör ett bidrag eller vid ett förslag på ett projekt/ärende för oss att stötta. Det lättaste sättet att nå oss är via meddelanden på denna sida eller via vår facebooksida. 

Bakgrund
Vi ville börja med att skapa ett lokalt stöd för kvinnor i Sverige för att kunna ta handling i sociala orättvisor och kunna följa upp i olika processer. De patriarkala strukturerna är grunden i hur denna idé om att stötta kvinnor växte sig starkare. 
Vidare så växte idéen till att även inludera kvinnor i Kenya. Det var ett naturligt steg då det är ett land som ligger oss nära om hjärtat. Vilket typ av arbete som kommer ske i Kenya kommer alltid ske i diskussion med lokala invånare i kenya, för att se till att stödet blir investerat i lokala långsiktiga projekt.

Recent posts by SWEDEN ♥ KENYA

Tiers
Make a diffrens
$5 or more per month

All contributions matters.


Please click below to make a donation in form of a monthly subscription - choose your own amount (Minimum 50 KR / 5 $ / 5 EUR)  You can cancel or edit your payment at any time.


Thanks for your support!
Asante sana! 

Tack för ditt stöd!