Traum Bau

is creating Yüzyılın Kardeşlik Harekatı

0

patrons

About Traum Bau

Kuruluşumuz, tüm Avrupa'daki camilerimizin onarım ve inşaat işlerini karşılamaktadır.
Firmamız Amanyada faaliyet gösteren bir inşaat şirketidir.
Bunun yanı sıra cemaatin katılımı sağlanarak, Avrupadaki camilerimizin onarımı ve çeşitli inşaat işlerinde gönüllülük esasına dayanan insan gücünü organize ediyoruz. Diğer tüm malzemeleri ve ekipmanları ise kendi firmamızdan ücretsiz karşılıyoruz.
Amacımız islam alemi içindeki tüm kardeşlerimizi, birlikte yardımlaşma, dayanışma ruhunu geliştirerek ortak faydalarda birleştirmek.
Bu sosyal dayanışma içerisine, sadece camilere ibadetini yapmaya gelenler değil, onların aileleri ve dostları da katılmaktadır.
Kardeşlik ve sevgi içerisinde yaptığımız bu çalışmalar sırasında, başka dine mensup bir çok kişi de bizlere artan seviyede katılmakta ve bu organizasyonları takdir ederek desteklemektedir.
Dinimiz ırk, dil, din gözetmeksizin yardımlaşmayı emretmektedir. Avrupa'da yükselen islamiyet karşıtı yargıları da bu örnek davranışımızla kırmaktayız.
Bu bağlamda bir çok dine ait ibadethanelerin de başta peyzaj çalışmaları olmak üzere çeşitli onarım işlerini de yaptık. Bu çalışmalarımız sonunda tüm insanlardan büyük bir takdir, hayranlık ifade eden geri dönüşler aldık.