Un ascensor pentru o bătrânețe ușoară

is creating Colectare de fonduri

0

patrons

$0

per month

About Un ascensor pentru o bătrânețe ușoară

Campania de colectare de fonduri
"Un ascensor pentru o bătrânețe ușoară"
Multe persoane aflate în etate și cu dizabilități își găsesc liniștea și bătrânețile în azilurile de bătrâni din mai multe motive, nu au copii, rude sau sunt uitați de aceștia... Un astfel de azil este și Complexul de servicii sociale "Pentru Voi" din or. Fălești, Republica Moldova.
Complexul găzduiește 35 de bătrâni dintre care mai mult de jumătate sunt țintuiți la pat sau se deplasează greu. Iar pentru cei de la etaj este o adevărată provocare să coboare scările, pentru a se bucura de lumina zilei și aerul proaspăt al dimineții. Pentru ei, geamul este unica sursă de lumină solară, aer, ciripit de păsări și miros al florilor. Iar parcul verde care își are amplasarea în jurul complexului, rămâne a fi necunoscut...
Din acest motiv, reprezentanții AO „Sat-Modern" a inițiat o campanie de colectare de fonduri pentru cei care poartă pe chip înțelepciune şi lumină, iar în suflet putere și credință. Ne propunem să adunăm 30000 EUR pentru procurarea și instalarea unui ascensor care ar oferi posibilitatea bătrânilor și persoanelor cu dizabilități de a se deplasa și totodată, ar ușura și lucrul angajaților care de fiecare dată le oferă sprijinul și umărul la propriu și la figurat.
Dar această acțiune nobilă nu ne va reuși fără ajutorul vostru, celor care poate ați avut bunici, dar nu ați reușit să le oferiți ajutorul, celor care aveți bunici și cunoașteți cât sunt de neajutorați sau ajutorul celor care nu ați cunoscut niciodată dragostea și grija bunicilor, dar doriți să contribuiți la realizarea unui vis comun a 35 de bătrâni care au o singură dorință – de a avea o bătrânețe frumoasă!
Many elderly people and people with disabilities find peace and old age in the asylums for the elderly people for many reasons, or they do not have children, or they are forgotten by them ... Such an asylum is also the Social Services Complex with name "For You" wich dislocate in Falesti town, Republic of Moldova.
The complex is home to 35 elderly people, more than half of whom are bedridden or hard to move. And for thepeople wich live upstairs it is a problem and a real challenge to go down the stairs to enjoy the light of day and the fresh air of the morning. For them the window is the only source of sunlight, air, bird chirp and smell of flowers. And the green and flower-filled park that is located around the complex, remains unknown to them ...
For this reason, representatives of the NGO "Modern Village" started a fundraising campaign for those who carry wisdom and light on their faces, and in their soul power and faith. For them it is necessary, which is why for us it is important and we aim to raise EUR 30000 and installing an elevator in this Social Services Complex that would help the elderly to move and at the same time, it would also make it easier for the employees who offer them support every time, when the elderly need help for moving.
But this beautiful and noble action will not be succeed without your help, those who may have had grandparents, but have not been able to offer them help, those who have grandparents and know how they are helpless, those who have never known love and caring from the grandparents but you want to contribute to the realization of a common dream of 35 old people who want only one thing - a beautiful old age!
By becoming a patron, you'll instantly unlock access to 1 exclusive post
1
Writing
By becoming a patron, you'll instantly unlock access to 1 exclusive post
1
Writing

Recent posts by Un ascensor pentru o bătrânețe ușoară

How it works

Get started in 2 minutes

Choose a membership
Sign up
Add a payment method
Get benefits