BEZOBALiS

is creating awareness in enviro matters & inspiration for sustainable living

Select a membership level

reward item
reward item
$2.50
per month
Ďakujem za to, čo robíte a podporujem vás, lebo v tom vidím zmysel a hodnotu. Touto sumou prispejem k tomu, aby ste mohli pomáhať študentom, ktorí vás oslovia k spolupráci v rámci ich stredoškolských, bakalárskych či diplomovkých prác, projektov a iniciatív. Môj príspevok vám umožní prednášať na školách a v neziskových organizáciách aj mimo Trenčína. Náklady na vašu cestu k nim im tak nebudete musieť účtovať. Verím, že vďaka tomu vám svoje dvere otvorí viac škôl.
  • Toto je moja vďaka

♥♥

reward item
reward item
$5.50
per month
Som hrdý na to, že vám pomáham rásť a chcem, aby všetci vedeli, že v tom vidím zmysel!

Preto sa vďaka tejto podpore moje meno so srdečným poďakovaním objaví na konci každého edukačného príspevku (či už v písanej alebo hovorenej forme.). Touto sumou prispejem k tomu, aby ste si mohli dovoliť získať platené prístupy k odborným publikáciám, štúdiám a najnovším faktom. Viem, že ich zapracujete do svojich prednášok a informácií, ktoré budete zdieľať čo najširšiemu okoliu.
  • Verejné poďakovanie

♥♥♥

reward item
reward item
$10.50
per month
V hlave mi víri množstvo otázok, ktoré sa vás chcem opýtať. Vďaka tejto podpore viem, že si na mňa nájdete čas vždy, keď to budem potrebovať a zodpoviete mi na to, čo ma zaujíma: ohľadom odpadu, udržateľnosti a môjho nastavenia. Nemusím sa hanbiť opýtať aj na osobnejšie otázky z oblasti fungovania domácnosti, vzťahu či podnikania. Tešiť sa môžem na plnohodnotný a priateľský dialóg bez náhlenia :)
  • Verejné poďakovanie
  • Odpovede na moje otázky

12

patrons

About BEZOBALiS

Ahojte, sme Maťa a Maťo,
- pár, ktorý klimatickú krízu považuje za to najdôležitejšie, čomu ľudstvo momentálne čelí.

Sú to už takmer tri roky, čo sa popri našom primárnom poslaní (prevádzka zero-waste obchodu) venujeme tomu, aby sme zvyšovali povedomie o závažnosti tejto situácie. Študujeme, prekladáme a spracúvame často komplikované a pre mnohých vzdialené informácie do zrozumiteľného jazyka. Počas tohto obdobia sme boli prizvaní k rôznym dobrovoľným projektom a oslovení desiatkami škôl a neziskoviek o prednášku, konzultáciu či pomoc. Otvárame témy udržateľnosti, životného prostredia a odpadov a dôležitosti klima-aktivizmu. Ukazujeme, že zodpovednosť, uvedomelá spotreba a dobrovoľná skromnosť sú dôležité a veríme, že cesta k nim je krásna, radostná a prirodzená. S týmto presvedčením hovoríme o riešeniach, ktoré uľahčujú každodenný život a sú v harmónii aj s našou planétou. Robíme to cez príspevky na našich sociálnych sieťach, kde nás sledujú tisíce ľudí, každý mesiac píšeme niekoľko článkov pre rôzne portály a robíme to tiež cez prednášky. Záujem o ne stále rastie, čo nás úprimne teší!

Drvivú väčšinu týchto aktivít sme robíme zadarmo. Prišli sme však do bodu, keď sme zistili, že viac než 80% nášho času (a keďže mnohé odborné štúdie sú spoplatnené aj nemálo peňazí a nevyčísliteľné množstvo energie) venujeme aktivitám bez nároku na akékoľvek finančné ohodnotenie. Tento spôsob sa stal pre nás neudržateľný. Museli sme preto (s ťažkým srdcom) mnohé osvetové činnosti odmietnuť a pozastaviť, aby nám vôbec zostal nejaký priestor zabezpečiť si živobytie. Veľmi nám však záleží na tom, aby ľudia dostávali prehľad o tom, čo sa deje, prečo a ako ich to ovplyvní – a to tak, aby tomu rozumeli. Nechceme prestať a zároveň si nemôžeme dovoliť robiť to ďalej zadarmo. 

Prajeme si totiž, aby ľudia túto tému považovali za dôležitú a zároveň ovplyvniteľnú každým rozhodnutím jednotlivca. V šírení dôležitých informácií vidíme veľký zmysel. Pokiaľ ho vidíte aj vy, máte možnosť podporiť nás ♥. Pre nás to bude signál, že ľudia nie sú ľahostajní a my budeme môcť pokračovať ešte intenzívnejšie na tom, aby sme hodnotný obsah dostávali k ďalším a ďalším.
PS: Spracovaniu informácií a šíreniu povedomia sa budeme venovať i naďalej. Avšak s vašou podporou budeme môcť uprednostniť aj tie projekty, ktorým by sme sa inak nemohli venovať.

Ďakujeme
M&M ♥
Goals
12 of 100 patrons
Napíšeme pre vás ebook nadupaný aktuálnymi dátami a zaujímavými tipmi pre váš udržateľný životný štýl. Dostupný bude iba pre patreonov.
1 of 1

How it works

Get started in 2 minutes

Choose a membership
Sign up
Add a payment method
Get benefits