VN music are creating âm nhạc
0

patrons

$0
per âm nhạc
moị người ủng hộ kênh để giúp tôi -_-
cám ơn và trân trọng
Tiers
Pledge $1 or more per âm nhạc
1 patron
mong mọi người ủng hộ kênh và tôi sẽ cố gắng phát triển kênh
Pledge $3 or more per âm nhạc
0 patrons
Every month, I'll have a Patreon-live chat with all of you awesome $3+ patrons, plus all previous rewards.
Pledge $5 or more per âm nhạc
0 patrons
You'll receive a commentary audio track about each new release so you'll know what I was thinking about each song, plus all previous rewards.
Pledge $10 or more per âm nhạc
0 patrons
Every month, we'll have a patron-only live stream just for us, plus all previous rewards.
Pledge $20 or more per âm nhạc
0 patrons
I'll send you a custom voice message recording just for you, plus all previous rewards.
Pledge $100 or more per âm nhạc
0 patrons
Whenever you come to my shows, you'll get VIP access to hang with me backstage during my meet and greets, plus all previous rewards.
Goals
$0 of $2,000 per âm nhạc
hãy giúp tôi có được 2000USD/tháng để có thể chi tiêu trong sinh hoạt và tạo ra nhiều video chất lượng hơn
1 of 1
moị người ủng hộ kênh để giúp tôi -_-
cám ơn và trân trọng

Recent posts by VN music

Tiers
Pledge $1 or more per âm nhạc
1 patron
mong mọi người ủng hộ kênh và tôi sẽ cố gắng phát triển kênh
Pledge $3 or more per âm nhạc
0 patrons
Every month, I'll have a Patreon-live chat with all of you awesome $3+ patrons, plus all previous rewards.
Pledge $5 or more per âm nhạc
0 patrons
You'll receive a commentary audio track about each new release so you'll know what I was thinking about each song, plus all previous rewards.
Pledge $10 or more per âm nhạc
0 patrons
Every month, we'll have a patron-only live stream just for us, plus all previous rewards.
Pledge $20 or more per âm nhạc
0 patrons
I'll send you a custom voice message recording just for you, plus all previous rewards.
Pledge $100 or more per âm nhạc
0 patrons
Whenever you come to my shows, you'll get VIP access to hang with me backstage during my meet and greets, plus all previous rewards.