Maxim Ritus

is creating Project: Ukrainian Architectural Attractions. Heritage.

Select a membership level

Supporter

$1
per publication of an article
Якщо Ви маєте бажання, і найголовніше маєте на це можливість, то можете приєднатися до фінансування проекта. Нам дуже приємна і дорога Ваша підтримка.
Ваша допомога дозволить нам підтримувати роботу проекту та розширювати можливості проекту в технічному та публіцистичному плані 
  • Supporter! Thanks you for joining our donators. Thanks to your contribution, we can continue to develop the project

1

patron

$1

per publication of an article

About Maxim Ritus

Передмова
Використання фотографій проекту можливо в некомерційних цілях з вказівкою авторства, посиланням на сайт проекту чи публікацію в ЖЖ.
У більшості випадків в проекті використовуються оригінальні фотографії, але в статті можуть потрапити Ваші фотографії з різних інтернет-ресурсів, без вказівки авторства. Заздалегідь приносимо своє вибачення і просимо дозволу на їх використання. Як правило ми вказуємо ресурс звідки були взяті матеріали (текстового або образотворчого змісту). Але, якщо Ви виявили фотографію зроблену Вами, без посилання на Вас або Ваш ресурс, напишіть нам, і ми оперативно зазначимо Ваше авторство, Ваш ресурс або приберем їх зі статті. Також, якщо Ви помітили орфографічну помилку в тексті, напишіть в особистому повідомленні і ми по можливості оперативно виправимо її.
-----------------------------------------------------------------------------------
Prologue
The useage of photos of the project is possible for non-commercial purposes with indication of authorship, following with link to the project site or publication in LJ. In most cases, the project uses original photos, but in the article can get your photos from various Internet resources, without indication of authorship. We apologize in advance and ask permission to use them. As a rule, we indicate the resource from which the materials were taken (textual or visual content). But, if you find a photo taken without reference to you or your resource, write to us, and we will promptly indicate your authorship, or remove them from the article. Also, if you notice a spelling mistake in the text, write in a personal message and we will correct it as soon as possible.Власне, про проект:
Проект "Українські Архітектурні Пам'ятки. Спадщина" не є комерційним. Його запущено для збереження інформації про архітектурні пам'ятки, документальної фото-фіксації того, що найчастіше знаходяться на межі зникнення та знищення. Так само в ньому висвітлюються пам'ятки архітектури, що відновлюються та відновлені, культові споруди та інші історичні пам'ятки, що знаходяться на території України.
Кожен з нас повинен знати та пам'ятати красу та історію нашої країни, будь то руїни фортеці або відновлений замок, стародавня дерев'яна церква або кам'яний костел, залишки синагоги або палац що руйнується. Це все, наша історія, до якої державі поки немає ні справи, ні коштів, немає поки філантропів і меценатів серед "еліти", і тільки кошти громад і подорожуючих підтримують більшість цих об'єктів від повного занепаду. Об'єкти які фотографуються, частіше за все є зникаючими та ті що руйнуються, тому фотографія, це єдине, що може відобразити їх для можливої подальшої відновлювальної роботи і нашої з Вами пам'яті ...
ПРОЕКТ НЕ ЗАЙМАЄТЬСЯ ЗБОРОМ КОШТІВ І ПОЖЕРТВ НА РЕМОНТИ, РЕСТАВРАЦІЇ ТА РЕКОНСТРУКЦІЇ ОБ'ЄКТІВ АРХІТЕКТУРНОЇ СПАДЩИНИ, ПРО ЯКІ МИ РОЗПОВІДАЛИ ТА РОЗПОВІДАЄМО У СВОЇХ СТАТТЯХ.
------------------------------------------------------------------------
About the project:
The project "Ukrainian Architectural Monuments. Heritage" is non-commercial. It was launched to preserve information about architectural monuments, documentary photo-capture of what are often on the verge of extinction and destruction. It also covers architectural monuments that are being restored and restored, religious buildings and other historical monuments located in Ukraine. Each of us must know and remember the beauty and history of our country, whether it is the ruins of a fortress or a restored castle, an ancient wooden church or a stone church, the remains of a synagogue or a collapsing palace. This is all our history, for which the state has no business or funds, no philanthropists and philanthropists among the "elite", and only the funds of communities and travelers support most of these facilities from complete ruination. Objects that are photographed are mostly disappearing and collapsing, so photography is the only thing that can display them for possible further restoration work and our memory... THE PROJECT DOES NOT COLLECT FUNDS AND DONATIONS FOR REPAIRS, RESTORATION AND RECONSTRUCTION OF ARCHITECTURAL HERITAGE OBJECTS, WHICH WE HAVE VISITED AND RECORDED AT OUR PROJECT.

Recent posts by Maxim Ritus

How it works

Get started in 2 minutes

Choose a membership
Sign up
Add a payment method
Get benefits