เรื่องเล่าข่าว การเมืองออนไลน์

is creating เรื่องเล่าข่าว(ไลฟ์สด) ประจำวัน โดยสถานีข่าวประชาธิปไตย

Select a membership level

ผู้สนับสนุนอย่างเป็นทางการ

$3
per month
 • Patron-only updates
 • Chat community
 • Livestreams

ผู้สนับสนุนหลัก

$5
per month
 • Early access
 • Patron-only updates
 • Chat community
 • Livestreams

ผู้สนับสนุน และร่วมผลักดัน ช่องข่าวปชต.

$15
per month
 • Livestreams
 • Patron-only updates
 • Chat community
 • Early access

About เรื่องเล่าข่าว การเมืองออนไลน์

สถานีข่าวประชาธิปไตย ช่องเรื่องเล่าข่าว การเมืองออนไลน์ ซึ่งถูกบล็อกการเข้าถึงในประเทศไทย

ออกคลิปใหม่ทุกวัน (คลิปแรก ข่าวภาคดึก( หรือข่าวรับอรุณ )เวลา 00.00น. - 02.30น. , ข่าวเย็น เวลา 17.00น. - 19.00น. และ ข่าวช่วงค่ำ เวลา 20.00น. - 22.00น. เวลาประเทศไทย (แล้วแต่เสร็จ แต่จะแจ้งล่วงหน้า) และในบางวัน ระหว่าง จันทร์ ถึงศุกร์ จะมีคลิปพิเศษ แถมด้วยนะครับ

1. เป็นช่อง "ข่าวการเมือง สังคม เศรษฐกิจสำหรับประชาชนชาวไทย" เพื่อประชาธิปไตยที่คนเท่าเทียมกัน 2. เป็นพื่นที่"การแลกเปลี่นข่าวสาร " ระหว่างประชาชนด้วยกัน
3. เป็นการนำเสนอ เพื่อ "เพิ่มพื้นที่ข่าวของประชาชน"
4. การจัดทำ ข้อความและภาพวีดีโอ ทั้งหมดในเรื่องนี้ ได้รับการรับรองและคุ้มครอง เสรีภาพ และสิทธิในการดำเนินการ ซึ่งเป็นไปตามกฎหมายของประเทศต้นทาง และผู้จัดทำวีดีโอนี้ ขอยืนยันว่า การจัดทำ วีดีโอนี้ ถูกต้องตามกฎหมายของประเทศต้นทาง ซึ่งเป็นสถานที่ ที่ผู้จัดทำวีดีโอ (แอดมิน) ได้ upload video นี้ ทุกประการ เพื่อให้ คนไทยทั่วโลกได้รับรู้ข้อมูลข่าวสาร ข่าวและความคิดเห็นของประชาชนตัวเล็กๆ ทั้งหลาย
By becoming a patron, you'll instantly unlock access to 3 exclusive posts
3
Links
By becoming a patron, you'll instantly unlock access to 3 exclusive posts
3
Links

Recent posts by เรื่องเล่าข่าว การเมืองออนไลน์

How it works

Get started in 2 minutes

Choose a membership
Sign up
Add a payment method
Get benefits