UVOstat is creating public procurements analyses
3

patrons

$10
per month
Projekt UVOstat zbiera údaje o verejných obstarávaniach a prepája ich s inými registrami (finančnými alebo osobnými) za účelom sprehľadnenia toku verejných financií.

Zároveň robí analýzy, či už v rámci blogov, alebo štatistických prehľadov o tom, ako hospodária verejné inštitúcie v rámci obstarávaní a ako úspešné sú jednotlivé dodávateľské subjekty v rámci súťaží.

Taktiež poskytuje službu notifikácií výberových konaní, ktorú využívajú záujemci o prácu v štátnej správe.
Tiers
Podporovateľ
$2 or more per month 0 patrons

Podporíte chod a existenciu portálu.

Podporovateľ bez reklamy
$4 or more per month 3 patrons

Dvojnásobná vďaka za podporu a možnosť mať celý portál bez reklám.

Projekt UVOstat zbiera údaje o verejných obstarávaniach a prepája ich s inými registrami (finančnými alebo osobnými) za účelom sprehľadnenia toku verejných financií.

Zároveň robí analýzy, či už v rámci blogov, alebo štatistických prehľadov o tom, ako hospodária verejné inštitúcie v rámci obstarávaní a ako úspešné sú jednotlivé dodávateľské subjekty v rámci súťaží.

Taktiež poskytuje službu notifikácií výberových konaní, ktorú využívajú záujemci o prácu v štátnej správe.

Recent posts by UVOstat

Tiers
Podporovateľ
$2 or more per month 0 patrons

Podporíte chod a existenciu portálu.

Podporovateľ bez reklamy
$4 or more per month 3 patrons

Dvojnásobná vďaka za podporu a možnosť mať celý portál bez reklám.