UVOstat

is creating public procurements analyses

Select a membership level

Podporovateľ

reward item
reward item
$2
per month

Podporíte chod a existenciu portálu.

Podporovateľ bez reklamy

reward item
reward item
$4
per month

Dvojnásobná vďaka za podporu a možnosť mať celý portál bez reklám.

Vyhľadávač

reward item
reward item
$8
per month

Získate prístup ku prémiovým funkciám full-text vyhľadávania v dokumentoch súvisiacich s konkrétnym verejným obstarávaním, či všetkých dokumentoch prepojených na konkrétneho dodávateľa, alebo obstarávateľa. Ako samozrejmosť budete mať celý portál bez reklám.

5

patrons

$21

per month

About UVOstat

Projekt UVOstat zbiera údaje o verejných obstarávaniach a prepája ich s inými registrami (finančnými alebo osobnými) za účelom sprehľadnenia toku verejných financií.

Zároveň robí analýzy, či už v rámci blogov, alebo štatistických prehľadov o tom, ako hospodária verejné inštitúcie v rámci obstarávaní a ako úspešné sú jednotlivé dodávateľské subjekty v rámci súťaží.

Taktiež poskytuje službu notifikácií výberových konaní, ktorú využívajú záujemci o prácu v štátnej správe.

Recent posts by UVOstat

How it works

Get started in 2 minutes

Choose a membership
Sign up
Add a payment method
Get benefits