UX Vietnam Community

UX Vietnam Community

podcast, resources, articles

Select a membership level

Every pixel counts

$10
per month
Chỉ khoảng 2 ly cafe 1 tháng bạn đã giúp UXVN duy trì những chi phí cơ bản nhất để vận hành podcast cũng như các hoạt động khác của UXVN Community.

Mọi pixel đều quan trọng vì vậy chúng tôi rất cảm ơn những đóng góp của bạn đối với cộng đồng.

Quan trọng hơn hết donate ở Patreon cũng tương đương với membership của UXVN, vì vậy ngoài các lợi ích từ Podcast, bạn còn có thể truy cập các nội dung cũng như có cơ hội được nhận vé miễn phí cho 1 số sự kiện của UXVN.

Lợi ích cơ bản:
 • Practitioner Benefit từ UXVN Community: vé tham dự các sự UXVN hằng năm (đặc biệt là sự kiện UXVN Festival), Mentorship booking.
 • Access to all bonus Episodes: truy cập vào tất cả các nội dung, episode trên Design Stories Podcast.
 • All the love from UXVN: tất cả tình thương mến thương và sự biết ơn từ UXVN dành cho bạn
 • Practitioner benefit
 • Bonus episodes
You might like

UX Evangelists

$10
per month
Với $5 (khoảng 120.000đ) 1 tháng bạn thật sự là 1 mạnh thường quân và có niềm đam mê to lớn cho Cộng đồng UX và Product Design.

Đóng góp của bạn giúp UXVN – Design Stories Podcast duy trì những chi phí cơ bản nhất để vận hành podcast, thêm động lực để nâng cấp nội dung cũng như các hoạt động khác của UXVN Community.

Quan trọng hơn hết donate ở Patreon cũng tương đương với membership của UXVN, vì vậy ngoài các lợi ích từ Podcast, bạn còn có thể truy cập các nội dung cũng như có cơ hội được nhận vé miễn phí cho 1 số sự kiện của UXVN.

Lợi ích cơ bản:
 • Practitioner Benefit từ UXVN Community: vé tham dự các sự UXVN hằng năm (đặc biệt là UXVN Festival).
 • Access to all bonus Episodes: truy cập vào tất cả các nội dung, episode trên Design Stories Podcast.
 • Monthly AMAs – đặt các câu hỏi dành cho khách mời cho các episode tiếp theo của Podcast. Bao gồm AMA với Mentor của UXVN
 • All the love from UXVN: tất cả tình thương mến thương và sự biết ơn từ UXVN dành cho bạn
 • Practitioner benefit
 • Monthly AMAs
 • Bonus episodes

18

patrons

$41

per month

About UX Vietnam Community

In 2018, a group of UX Designers came together to build UXVN Community and went on to host many small meetups and events to create a space for UX Practitioners in Vietnam to gather, discuss, share and learn from each other.

We commit to use all the donations, support to create more quality curated content, podcast, annual conference and events, other activities to connect UX practitioners in Vietnam and across the world.
Goals
18 of 50 patrons
Milestone 1: 50 thành viên đầu tiên
Với 50 thành viên đầu tiên sẽ giúp tôi tin rằng những gì mình tạo ra thật sự có ích cho các bạn
1 of 2
By becoming a patron, you'll instantly unlock access to 10 exclusive posts
1
Audio release
2
Links
1
Poll
5
Writings
1
Video
By becoming a patron, you'll instantly unlock access to 10 exclusive posts
1
Audio release
2
Links
1
Poll
5
Writings
1
Video

Recent posts by UX Vietnam Community