Ulice za bicikliste

is creating sustainable future of bicycle accessibility in Belgrade, Serbia

16

patrons

$60

per month
Ulice za bicikliste (UZB) je nezavisno udruženje koje se zalaže za poboljšanje uslova i povećanje broja biciklista i biciklistkinja u saobraćaju grada Beograda, te stavljanje kulture pešačenja i bicikliranja u dominantnu ili barem ravnopravnu poziciju u odnosu na automobilsku, koja je zastarela i na mnogo načina ugrožava dobrobit građana i građanki. Ponosni smo na to da smo primer grassroots aktivista u Beogradu. Naše aktivnosti odvijaju se lokalno, na osnovu interesovanja i angažovanja zajednice.

Šta želimo?

Misija udruženja je da nadležna tela gradske i državne uprave razumeju da je ulaganje u automobilsku kulturu štetno za ovaj grad, te zatvaranje šireg centra za sav motorni saobraćaj osim električnog javnog prevoza i povećanje prostora na ulicama grada za socijalne aktivnosti, pešačenje, bicikliranje i ostale zdrave i održive vidove saobraćaja koji su poželjni u modernim gradovima.
Želimo promenu politike razvoja grada, Beograd za ljude, a ne automobile:
  • Pešačke trgove
  • Biciklističke staze, trake i parkinge
  • Centar bez zagađujućeg saobraćaja
  • Bolji javni prevoz i javne bicikle kao podsistem javnog prevoza
Tiers
Ti si Masa
$2 or more per month

Hvala ti na podršci. Častimo pivo kad se vidimo

Ozbiljna podrška
$5 or more per month

Kidaš! Biće nam čast da ti poklonimo majicu

Ulice za bicikliste (UZB) je nezavisno udruženje koje se zalaže za poboljšanje uslova i povećanje broja biciklista i biciklistkinja u saobraćaju grada Beograda, te stavljanje kulture pešačenja i bicikliranja u dominantnu ili barem ravnopravnu poziciju u odnosu na automobilsku, koja je zastarela i na mnogo načina ugrožava dobrobit građana i građanki. Ponosni smo na to da smo primer grassroots aktivista u Beogradu. Naše aktivnosti odvijaju se lokalno, na osnovu interesovanja i angažovanja zajednice.

Šta želimo?

Misija udruženja je da nadležna tela gradske i državne uprave razumeju da je ulaganje u automobilsku kulturu štetno za ovaj grad, te zatvaranje šireg centra za sav motorni saobraćaj osim električnog javnog prevoza i povećanje prostora na ulicama grada za socijalne aktivnosti, pešačenje, bicikliranje i ostale zdrave i održive vidove saobraćaja koji su poželjni u modernim gradovima.
Želimo promenu politike razvoja grada, Beograd za ljude, a ne automobile:
  • Pešačke trgove
  • Biciklističke staze, trake i parkinge
  • Centar bez zagađujućeg saobraćaja
  • Bolji javni prevoz i javne bicikle kao podsistem javnog prevoza

Recent posts by Ulice za bicikliste

Tiers
Ti si Masa
$2 or more per month

Hvala ti na podršci. Častimo pivo kad se vidimo

Ozbiljna podrška
$5 or more per month

Kidaš! Biće nam čast da ti poklonimo majicu