VALSTYBĖ

VALSTYBĖ

Creating magazine, videos, articles, comments

Select a membership level

$1

reward item
reward item
$1
per month

$3

reward item
reward item
$3
per month

$ 7

reward item
reward item
$7
per month

10

patrons

$40

per month

About VALSTYBĖ

Gerbiami patronai,

aš, Eduardas Eigirdas, ir mano bendražygis Almantas Gliožeris kreipiamės į Jus prašydami paramos, nes tik su Jūsų pagalba galėsime sėkmingai vykdyti mūsų išsikeltą misiją:

o     ginti Lietuvą valstybę nuo Rusijos ir oligarchų įtakos;
o  telkti šalies lyderius siekti spartesnės Lietuvos valstybės technologinės ir socialinės pažangos;
o   vienyti demokratines jėgas kurti ne tik žalią, bet ir saugią ateitį, paremtą atsinaujinančių išteklių energetika, o ne „Rosatomo“ atominėmis elektrinėmis;
o     siekti, kad Lietuvoje būtų realizuojami pažangiausiose valstybėse veikiantys skaidrumą tam tikrose sistemose įtvirtinantys sprendimai;
o   identifikuoti veiksnius, kurie trukdo Lietuvos žiniasklaidai atlikti valstybės ir visuomenės gynėjų bei švietėjų funkciją, ir juos viešinti;
o  skatinti Lietuvos verslo, ypač startuolių, atstovus, rinktis ne tuštybę, o Lietuvos nepriklausomybės ir demokratijos rėmėjų kelią.


Šių tikslų siekdami jau nuo 2007 m. leidžiame žurnalą „Valstybė“, kuris šiuo metu yra pusmetinis, taip pat organizuojame žaliai ir saugiai demokratijų ateičiai skirtą forumą „Vilnius GreenTech“ bei ekonomikos ir verslo potencialui didinti bei demokratijai stiprinti skirtą Lietuvos ekonomikos konferenciją, kurią įvaizdinėje reklamoje pristatome kaip „Lietuvos Davosą“. Be to, pagal galimybes stengiamės svarbiausius klausimus, ypač tuos, kurie ignoruojami komercinės žiniasklaidos ir kitų turinio kūrėjų, komentuoti žurnalo „Valstybė“ socialinių tinklų paskyrose.

Manome, kad tai, ką darome, yra svarbu ir stiprina mūsų valstybę, todėl būsime labai dėkingi, jei pagal galimybes paremsite mūsų vykdomą misiją.
Goals
$39.94 of $8,000 per month
1 of 1

Recent posts by VALSTYBĖ

How it works

Get started in 2 minutes

Choose a membership
Sign up
Add a payment method
Get benefits