Vanessa Videnova

is creating Videos

Select a membership level

Да го обсъдим
$10
per month

* групов чат с въпроси и отговори
* всеки месец

Да поговорим лично
$50
per month

* ако не съм говорила за темата, която те вълнува, сега ще имаш шанса да зададеш всичките си въпроси, насаме

Да се срещнем!
$100
per month

* среща на живо (само за София)

20

patrons

About

I really intend to make videos for a living, because it's my true passion and I can't think of anything else that I want to do more.
Goals
37% complete
Информация за дарения в подкрепа на дейността ми:
IBAN: BG27STSA930000188991811 of 1

Recent posts by Vanessa Videnova

How it works

Get started in 2 minutes

Choose a membership
Sign up
Add a payment method
Get benefits