Възраждане

is creating Възраждане на България

Select a membership level

Симпатизант

reward item
reward item
$6.50
per month
С Вашата подкрепа сме една крачка по-близо до Възраждането на България!

Благодарим ви!
 • Patron-only posts and messages
 • Patron-only voting power
 • Early access to content
 • Full library access

Съмишленик

reward item
reward item
$13
per month
С Вашата подкрепа сме една крачка по-близо до Възраждането на България!

Благодарим ви!
 • Early access to content
 • Patron-only voting power
 • Patron-only posts and messages
 • Full library access

Възрожденец

reward item
reward item
$32
per month
С Вашата подкрепа сме една крачка по-близо до Възраждането на България!

Благодарим ви!
 • Full library access
 • Patron-only posts and messages
 • Early access to content
 • Patron-only voting power

About Възраждане

Уважаеми сънародници,

Добре дошли в официалната страница на Възраждане в Патреон!

Тук всеки един българин от всяка точка на света може да се включи в общата ни борбата за България.

Чрез Вашата подкрепа, ние ще успеем да:
• Засилим присъствието на Възраждане в социалните мрежи
• Произвеждаме качествени видеа
• Популяризиране дейността на Възраждане в медиите
 
Подкрепата която оказвата към нас е изключително ценна! Без Вас, няма да може да постигнем този резултат! 

Благодарим ви!
Време е за Възраждане!
Да живее България!
Goals
85% complete
Ще може да отделим ресурс за реклама и популяризиране на Възраждане в и извън България в социалните мрежи.
1 of 3
By becoming a patron, you'll instantly unlock access to 8 exclusive posts
1
Image
2
Links
1
Poll
2
Writings
2
Videos
By becoming a patron, you'll instantly unlock access to 8 exclusive posts
1
Image
2
Links
1
Poll
2
Writings
2
Videos

Recent posts by Възраждане

How it works

Get started in 2 minutes

Choose a membership
Sign up
Add a payment method
Get benefits