VILE / Ketil Reigstad

VILE / Ketil Reigstad

is creating Bøker til bruk i Steinerskolen

0

patrons

$0

per month
Vile Forlag er et lite, uavhengig, idealistisk forlag som ønsker å utvikle og formidle gode inspirasjonskilder til en pedagogikk som legger like mye vekt på hånd og hjerte som hode. "Hjerte for matte" er forlagets første utgivelse. Flere titler kan komme  om du vil støtte oss.

Vi vet av erfaring at det er et behov for kvalitetssikrede skriftlige og visuelle rettesnorer og inspirasjonskilder til undervisningen i steinerskolen. Det ønsker forlaget å bidra til. Så når du står foran en ny stor hovedfagsperiode, og ikke er helt sikker på hvor du skal begynne, så har du kanskje boka du trenger for å komme i gang. I tillegg er slike bøker verdifulle for foreldre og utenforstående som ønsker å lære mer om steinerpedagogikk, og kan også være et utstillingsvindu til steinerpedagogikk for omverdenen.

Her er publikasjoner vi ønsker å gi:

Reineke Rev:
Steinerskolens klassiker for åtteåringer. Om den utspekulerte, kyniske, fryktelige og fantastiske Reineke Rev, som ryster elevene i møtet med det dyriske i oss. Tekst av Jørgen Lunde og tegninger av Margrethe Wernøe.

Hjerte for matte 1: Oppgavesamling
Fenna Lammers/Ketil Reigstad: Oppgavesamling for 2., 3, og 4. klasse i steinerskolen.

Hjerte for matte 2
Fenna Lammers: Matematikk for 5. til 7. klasse. Hvordan lykkes i undervisningen av brøk, flategeometri, prosent- og renteregning, regnskap og algebra.
Tiers
Pledge $1 or more per month
1 $ i mnd: Det trenger ikke være mer! Alle patroner som ønsker det, får navnet på takkeliste i bøkene.
Pledge $5 or more per month
Takk! Du kan få Hjerte for matte og Reineke Rev gratis :)
Pledge $10 or more per month
Tusen takk! Du kan få to eksemplarer av Hjerte for matte og Reineke Rev gratis, en halvsides annonse i neste bok til valgfritt formål :)
Pledge $25 or more per month
Så bra! Du kan få 10 eksemplarer av valgfrie bøker, pluss digital utgave, en halvsides annonse i neste bok til valgfritt formål :)
Pledge $50 or more per month
Aiai! Dette er jo helt vilt. Du kan få 20 eksemplarer av valgfri bok, og en helsides annonse i fire farger til valgfritt formål :)
Pledge $100 or more per month
Nei, nå får du gi deg! Hva i all verden kan vi gi deg tilbake? 40 bøker, to helsides annonser til valgfritt formål, og en bedre økologisk middag i Oslo eller Hamar :)
Goals
$0 of $300 per month
Dette vil dekke trykking av Reineke Rev, en modernisert utgave av eldgammelt fortellestoff som via antikke fabler ble smidd om til et satirisk dyredikt. Tekst av Jørgen Lunde og tegninger av Margrethe Wernøe.
1 of 2
Vile Forlag er et lite, uavhengig, idealistisk forlag som ønsker å utvikle og formidle gode inspirasjonskilder til en pedagogikk som legger like mye vekt på hånd og hjerte som hode. "Hjerte for matte" er forlagets første utgivelse. Flere titler kan komme  om du vil støtte oss.

Vi vet av erfaring at det er et behov for kvalitetssikrede skriftlige og visuelle rettesnorer og inspirasjonskilder til undervisningen i steinerskolen. Det ønsker forlaget å bidra til. Så når du står foran en ny stor hovedfagsperiode, og ikke er helt sikker på hvor du skal begynne, så har du kanskje boka du trenger for å komme i gang. I tillegg er slike bøker verdifulle for foreldre og utenforstående som ønsker å lære mer om steinerpedagogikk, og kan også være et utstillingsvindu til steinerpedagogikk for omverdenen.

Her er publikasjoner vi ønsker å gi:

Reineke Rev:
Steinerskolens klassiker for åtteåringer. Om den utspekulerte, kyniske, fryktelige og fantastiske Reineke Rev, som ryster elevene i møtet med det dyriske i oss. Tekst av Jørgen Lunde og tegninger av Margrethe Wernøe.

Hjerte for matte 1: Oppgavesamling
Fenna Lammers/Ketil Reigstad: Oppgavesamling for 2., 3, og 4. klasse i steinerskolen.

Hjerte for matte 2
Fenna Lammers: Matematikk for 5. til 7. klasse. Hvordan lykkes i undervisningen av brøk, flategeometri, prosent- og renteregning, regnskap og algebra.

Recent posts by VILE / Ketil Reigstad

Tiers
Pledge $1 or more per month
1 $ i mnd: Det trenger ikke være mer! Alle patroner som ønsker det, får navnet på takkeliste i bøkene.
Pledge $5 or more per month
Takk! Du kan få Hjerte for matte og Reineke Rev gratis :)
Pledge $10 or more per month
Tusen takk! Du kan få to eksemplarer av Hjerte for matte og Reineke Rev gratis, en halvsides annonse i neste bok til valgfritt formål :)
Pledge $25 or more per month
Så bra! Du kan få 10 eksemplarer av valgfrie bøker, pluss digital utgave, en halvsides annonse i neste bok til valgfritt formål :)
Pledge $50 or more per month
Aiai! Dette er jo helt vilt. Du kan få 20 eksemplarer av valgfri bok, og en helsides annonse i fire farger til valgfritt formål :)
Pledge $100 or more per month
Nei, nå får du gi deg! Hva i all verden kan vi gi deg tilbake? 40 bøker, to helsides annonser til valgfritt formål, og en bedre økologisk middag i Oslo eller Hamar :)