Virkpodden

Virkpodden

skapar inspirerande avsnitt om virkning med spännande virkare.

Select a membership level

Mormorsrutan

reward item
reward item
$4
/ month
Mormorsrutan är virkad trygghet och värme. Genom att välja den här nivån bidrar du på samma sätt till att skapa trygghet till det fortsatt arbetet med Virkpodden genom att hjälpa till att bekosta de utgifter som arbetet med Virkpodden innebär. De största utgifterna är till exempel klippning av poddavsnitten, samt resor emellanåt till gäster. Mindre kostnader kan vara batterier och hemsida.

Genom att välja nivån Mormorsrutan är du med och bidrar till Virkpoddens fortlevnad.
  • Tack på Virkpoddens hemsida!

7

patrons

About Virkpodden