Vít Valenta

Vít Valenta

is creating visually stimulating content

0

patrons
Mým cílem je bavit lidi. Současně chci předávat užitečné informace ohledně témat, která mě zajímají. Proto můj youtube kanál má tak široký záběr: LEGO, fotocení, vtipné klipy a absurdní písničky.
Můj sen je dělat tohle všechno bez omezování se, stresování se ohledně příjmů. Doufám, že můj patron tohle chápe a věří v mojí kreativní sílu. Že díky dalším patronům budu moci tvořit naplno.
Když člověk pracuje, stará se o pejska a snaží se, aby se rodinka měla co nejlépe, hůř se pak hledá čas na tvorbu. V ideálním případě se zde sejde dost fanoušků, abych mohl odejít  z práce a na plný úvazek tvořit youtube videa. Se vrůstající komunitou patronů budu moci i rozšířit svůj tým o další animátory a herce. A především jim i zaplatit za jejich čas a úsilí.
Na animovaný film je super mít tým: pomocného scénáristu-dramaturga, producenta, dabéry (kteří umí i plynule anglicky), další animátory, osvětlení, software a především pořádné prostory. 
Za jakékoliv dary a pomoc jsem velice vděčný. Ty největší patrony - donátory odměním vlastním uměním s věnováním a dalšími osobními předměty pouze pro ně. Stejně tak jim věnuji chvilku na konci každého videa, kde se objeví jejich jména a poděkování za podporu.

My goal is to entertain people. At the same time, I want to share useful information on topics that interest me. That's why my YouTube channel has such a wide range: LEGO, photo, funny clips and absurd songs.
My dream is to do all this without limiting myself, stressing about the income. I hope my patron understands this and believes in my creative power. And thanks to other patrons I will be able to create the fullest.
When a person works, takes care his dog and tries to make the best living for the family, it's harder find time for creation. Ideally, there will be plenty of fans here so I can leave my job and make YouTube videos full-time. With the growing community of patrons I will be able to extend my team to other animators and actors. And above all pay them for their time and effort.
For an animated movie is great to have a team: second writer, producer, dabers (who can speak fluently English and Czech), other animators, lighting, software, and especially proper space.
I am very grateful for any gifts and help. The greatest patrons - donors will rewarded with my own art with dedication and other personal items only for them. Likewise, I give them a moment at the end of each video where their names and thanks for their support will appear.
Tiers
fan-da!
$2 or more per month

Fanoušci, co chtějí něco přispět, je to sice málo, ale i málo pomůže.

Tvoje jméno bude na konci titulek větších projektů.


"I malé zrnko rýže převáží misky vah."


Fans wanting to give something back, it is a little but it is something that helps.


 Your name will be at the end of bigger projects. 

 

zasvěcený fanda/dedicated fan
$10 or more per month

Budeš pořád v obraze na čem dělám s přístupem k videím ze zákulisí, případně streamům.


Tvoje jméno bude na konci titulek větších projektů.


You will always know what I am working on, with access to videos behind the scenes, and eventually streams.


Your name will be at the end of bigger projects.

Přispěvatel/Contributor
$50 or more per month

Tvé jméno bude na konci každého videa jako poděkování za příspěvky + v popisku u videa + v případě promítání soukromé premiéry máš pozvánku nebo-li "lístek zdarma" + v budoucnu sledování soukromých streamů, kde se budou diskutovat budoucí projekty a možnost vyjádřit se k tématům a sdílet s námi svoje názory v chatu u streamu.


+ Budeš pořád v obraze na čem dělám s přístupem k videím ze zákulisí, případně streamům, když budu streamovat jak tvořím.

+ Tvoje jméno bude na konci každého videa.


Your name will be at the end of every video as thanks for your contribution + in video description + in case of private premiere You will have invitation and "free ticket" + in future you can watch private streams where creative team discuss future projects and you can say your opinion real time in stream chat.


+ You will always know what I am working on, with access to videos behind the scenes, and eventually streams when I am streaming while I create.

+ Your name will be at the end of every video.

Mým cílem je bavit lidi. Současně chci předávat užitečné informace ohledně témat, která mě zajímají. Proto můj youtube kanál má tak široký záběr: LEGO, fotocení, vtipné klipy a absurdní písničky.
Můj sen je dělat tohle všechno bez omezování se, stresování se ohledně příjmů. Doufám, že můj patron tohle chápe a věří v mojí kreativní sílu. Že díky dalším patronům budu moci tvořit naplno.
Když člověk pracuje, stará se o pejska a snaží se, aby se rodinka měla co nejlépe, hůř se pak hledá čas na tvorbu. V ideálním případě se zde sejde dost fanoušků, abych mohl odejít  z práce a na plný úvazek tvořit youtube videa. Se vrůstající komunitou patronů budu moci i rozšířit svůj tým o další animátory a herce. A především jim i zaplatit za jejich čas a úsilí.
Na animovaný film je super mít tým: pomocného scénáristu-dramaturga, producenta, dabéry (kteří umí i plynule anglicky), další animátory, osvětlení, software a především pořádné prostory. 
Za jakékoliv dary a pomoc jsem velice vděčný. Ty největší patrony - donátory odměním vlastním uměním s věnováním a dalšími osobními předměty pouze pro ně. Stejně tak jim věnuji chvilku na konci každého videa, kde se objeví jejich jména a poděkování za podporu.

My goal is to entertain people. At the same time, I want to share useful information on topics that interest me. That's why my YouTube channel has such a wide range: LEGO, photo, funny clips and absurd songs.
My dream is to do all this without limiting myself, stressing about the income. I hope my patron understands this and believes in my creative power. And thanks to other patrons I will be able to create the fullest.
When a person works, takes care his dog and tries to make the best living for the family, it's harder find time for creation. Ideally, there will be plenty of fans here so I can leave my job and make YouTube videos full-time. With the growing community of patrons I will be able to extend my team to other animators and actors. And above all pay them for their time and effort.
For an animated movie is great to have a team: second writer, producer, dabers (who can speak fluently English and Czech), other animators, lighting, software, and especially proper space.
I am very grateful for any gifts and help. The greatest patrons - donors will rewarded with my own art with dedication and other personal items only for them. Likewise, I give them a moment at the end of each video where their names and thanks for their support will appear.

Recent posts by Vít Valenta

Tiers
fan-da!
$2 or more per month

Fanoušci, co chtějí něco přispět, je to sice málo, ale i málo pomůže.

Tvoje jméno bude na konci titulek větších projektů.


"I malé zrnko rýže převáží misky vah."


Fans wanting to give something back, it is a little but it is something that helps.


 Your name will be at the end of bigger projects. 

 

zasvěcený fanda/dedicated fan
$10 or more per month

Budeš pořád v obraze na čem dělám s přístupem k videím ze zákulisí, případně streamům.


Tvoje jméno bude na konci titulek větších projektů.


You will always know what I am working on, with access to videos behind the scenes, and eventually streams.


Your name will be at the end of bigger projects.

Přispěvatel/Contributor
$50 or more per month

Tvé jméno bude na konci každého videa jako poděkování za příspěvky + v popisku u videa + v případě promítání soukromé premiéry máš pozvánku nebo-li "lístek zdarma" + v budoucnu sledování soukromých streamů, kde se budou diskutovat budoucí projekty a možnost vyjádřit se k tématům a sdílet s námi svoje názory v chatu u streamu.


+ Budeš pořád v obraze na čem dělám s přístupem k videím ze zákulisí, případně streamům, když budu streamovat jak tvořím.

+ Tvoje jméno bude na konci každého videa.


Your name will be at the end of every video as thanks for your contribution + in video description + in case of private premiere You will have invitation and "free ticket" + in future you can watch private streams where creative team discuss future projects and you can say your opinion real time in stream chat.


+ You will always know what I am working on, with access to videos behind the scenes, and eventually streams when I am streaming while I create.

+ Your name will be at the end of every video.