th.vovk.center

is creating video, photo, article, archeology research

0

patrons

$0

per month

About th.vovk.center

Громадська організація «Центр ПАЛЕОЕТНОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ» - об'єднання молодих вчених у галузі археології, антропології, етнології та інших суміжних наук.
Центр заснований та діє відповідно до Конституції України, Законів України "Про громадські об'єднання", "Про охорону культурної спадщини", "Про охорону археологічної спадщини", чинного законодавства України та цього Статуту.
Центр створює та діє на громадських засадах, рівність членів, самоврядування, легітимність, взаємодопомога та співпраця, визнання авторських прав, виборність та підзвітність управління, прозорість у роботі. Центр співпрацює з науково-дослідними установами, установами культури та освіти, громадськими організаціями, які зацікавлені в археологічних та антропологічних дослідженнях.
Він діє на кафедрі археології та музеєзнавства, історичний факультет, Київ Тарас Шевченко національний університет. Сучасний стан науки України вимагає нових підходів у вирішенні актуальних проблем , що стоять перед дослідниками, особливо в зв'язку з останніми процесами , які відбуваються в суспільстві . У часі при вирішенні освітніх та наукових проблем з точки зору повсякденного мислення є вторинним питанням, формується негативна тенденція скорочення студій, звужуються питання наукових досліджень. Така ситуація відображається на загальному стані науки та освіти та на зниженні рівня досліджень у конкретних галузях.

Економічна та фінансова криза в першу чергу негативно впливає на найбільш "некомерційні" сфери - культуру, освіту та науку. Особливо це стосується гуманітарних наук - адже інвестиції в ці дисципліни не забезпечують швидкого повернення інвестицій. Ця ситуація виявляється у постійному скороченні кількості академічних закладів, у зменшенні державного замовлення на вищі навчальні заклади, у погіршенні діяльності регіональних академічних закладів та інших. Дуже цинічно те, що ці процеси відбуваються на тлі активного сприяння "патріотичному вихованню", "розвитку національної свідомості" тощо.
Вирішення проблем гуманітарних наук в сучасних умовах можливо, особливо поза офіційними науковими організаціями. Недержавні наукові товариства, які виступають незалежними дослідницькими центрами, об'єднали б учасників не на принципах структурної залежності та підзвітності, а на принципах спільних наукових інтересів та колективному вирішенні цих наукових проблем. Визначення пам’яток доісторичної культури та навколишнє середовище.
Виходячи з позиції про те, що інвестиції в гуманітарні науки та освіту - це інвестиція у майбутнє, на позицію про те, що нехтування вивченням історії розвитку людини та культури призводить до глибшої дегуманізації суспільства, ми констатуємо необхідність розвитку цих знань та його популяризації, особливо в сучасний кризовий момент.
Виходячи з позиції про те, що інвестиції в гуманітарні науки та освіту є інвестицією у майбутнє, на позицію про те, що нехтування вивченням історії розвитку людини та культури призводить до глибшої дегуманізації суспільства, ми констатуємо, розглядаючи соціальну значимість досліджень у гуманітарній галузі, необхідність реагування на несприятливі умови для розвитку науки в сучасній Україні, ініціативна група молодих дослідників заявила про створення неурядової організації "Центр палеоетнологічних досліджень" Вовк ".

Recent posts by th.vovk.center