Wonda Collective

is creating wrijving

1

patron

$3

per month

About Wonda Collective

[English below] 


Wonda Collective is een feministisch collectief in Amsterdam. Onze focus ligt op het bouwen van een gemeenschap waarin we problemen aanpakken die vrouwen, non-binaire mensen en andere gemarginaliseerde genderidentiteiten aangaan. Het Wonda Collectief steunt vakbonden, sekswerkers, trans vrouwen en mannen; iedereen die op wat voor manier niet voldoet aan de gevestigde gender stereotypes. Wij spreken ons uit tegen elke vorm van onderdrukking die plaatsvindt binnen het patriarchaat. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, seksisme, racisme, islamofobie, transfobie, homofobie, klassisme en validisme.

We doen dit door evenementen (offline en online) te organiseren en politieke acties op te zetten. De evenementen die we organiseren variëren van workshops, lezingen, webinars tot ruimtes die we ‘Intersectionele Talks’ noemen, waarin we focussen op een bepaalde ervaring zoals bijvoorbeeld femme-identiteit en armoede. Waar de evenementen meer gericht zijn op het informeren en delen van ervaringen binnen onze gemeenschap, zijn de politieke acties gericht op het mobiliseren van onze gemeenschap. Door verenigd te zijn in een gemeenschap, geloven wij dat we sterker staan omdat we beter in staat zijn druk uit te oefenen op kwesties die iedereen, of slechts enkelen binnen onze gemeenschap, aangaan.

Ons collectief wordt volledig op vrijwilligersbasis gerund; en dat willen we zo houden. Wij zijn van mening dat activisme geen betaalde baan hoort te zijn voor degenen die vaak theoretisch geschoold zijn. Het moet een activiteit zijn die te combineren is met vol leven waaronder je werk, studie en/of zorgverantwoordelijkheden.

Maar om dit te kunnen doen hebben we ook financiële middelen nodig. In plaats van afhankelijk te zijn van andere organisaties en hub subsidies- die middels deze weg ook invloed hebben op onze koers en agenda, is het onze ambitie om financieel afhankelijk te zijn van onze gemeenschap. Op deze manier is het onze gemeenschap die onze agenda en koers bepaalt en aan wie we ook verantwoording moeten afleggen. 

[English]

Wonda Collective is a feminist collective based in Amsterdam. Our focus is on building a community in which we tackle issues that concern women, non-binary folks and other marginalized gender identities. As such we are pro-union, supportive of sex workers, inclusive to trans (wo)men and anyone who does not confirm to the gender binary. We speak out against any form of oppression that relates to the patriarchy. This includes, but is not limited to, sexism, racism, islamophobia, transphobia, homofobia, classism and ableism.

We do this by organizing events (offline and online) and setting up political actions.
The events we organize range from workshops, lectures, webinars to spaces we call “intersectional talks” in which we focus on one particular experience such as femme identity and poverty. Whereas the events are more focused on informing, educating and sharing experiences within our community: the political acts are centered around mobilizing our community. By being united within a community, we stand stronger and will be much better capable of putting pressure on issues that might concern all, or just a few within our community.

Our collective is completely run on a volunteer basis; and we want to keep it this way. We believe that activism should not be a paid job for those often theoretically educated. It should be an act that everybody can partake in next to their full life, which often includes labour, education and/or care responsibilities. As such there are different ways for members to be involved within our collective, so we can share the labour and responsibilities together. 

However, to do so we need funds and instead of becoming dependent from third parties that hand out subsidies- and through this process have influence on our agenda. It is our ambition to become community funded by monthly donations. So it is our community that will decide our agenda: as we will be completely depending on and accountable to our community for our existence. As a Patreon you bring us one step closer to becoming community-funded. How it works

Get started in 2 minutes

Choose a membership
Sign up
Add a payment method
Get benefits