Yr Awr Gymraeg #yagym

is creating tyfu hyrwyddo'r Gymraeg yn y byd digidol

Select a membership level

Ffrindiau

reward item
reward item
$5
per month
Helpwch ni i dyfu

Busnes bach

reward item
reward item
$20
per month
Creu a rhannu fideos hyrwyddo misol

Creu Proffil a fideos hyrwyddo

reward item
reward item
$50
per month
Creu proffil a'i gynnwys ar y wefan + fiedo hyrwyddo pob pythefnos

1

patron

$4

per month

About Yr Awr Gymraeg #yagym

Eisiau cefnogi ffyniant y Gymraeg ar y we? Mae’r Awr Gymareg yn awyddus i gynyddu ein gwaith ar Tiwitter a dyblygu y llwyddiant hyn mewn gofodau newydd megis y we, Facebook ac Instagram. Ers ei sefydlu yn ôl yn 2012 mae cyfrif @yrawrgymraeg wedi denu dros 12,500 o ddilynwyr ac mae’r hashnod #yagym yn cyrraedd bron i 2,000,000 o gyfrifon Twitter unigol pob wythnos. Trwy ddod yn un o "Ffrindiau yr Awr Gymraeg" Gyda’ch cefnogaeth gallwn buddsoddi amser ac arian i dyfu cynulleidfaoedd ar llwyfannau newydd. Diolch

Recent posts by Yr Awr Gymraeg #yagym

How it works

Get started in 2 minutes

Choose a membership
Sign up
Add a payment method
Get benefits