Yr Awr Gymraeg

Yr Awr Gymraeg

is creating Hybu a hyrwyddo'r Gymraeg

1

patron

$4

per month
Eisiau cefnogi ffyniant y Gymraeg ar y we? Mae’r Awr Gymareg yn awyddus i dyblygu ein llwyddiant ar Twitter i ofodau newydd megis y we, Facebook ac Instagram. Ers ei sefydlu yn ôl yn 2012 mae cyfrif @yrawrgymraeg wedi denu dros 11,000 o ddilynwyr ac mae’r hashnod #yagym yn cyrraedd bron i 2,000,000 o fyfrifon Twitter unigol pob wythnos. Gyda’ch cefnogaeth gallwn buddsoddi amser ac arian i dyfu cynulleidfaoedd ar llwyfannau newydd. Diolch

Tiers
Ffrindiau
$5 or more per month
Helpwch ni i dyfu
Busnes bach
$20 or more per month
Creu a rhannu fideos hyrwyddo misol
Creu Proffil a fideos hyrwyddo
$50 or more per month
Creu proffil a'i gynnwys ar y wefan + fiedo hyrwyddo pob pythefnos
Proffil a fideos hyrwyddo wythnosol
$100 or more per month
Proffil a fideo ar y gwefan + fideos hyrwyddo wythnosol
Cefnogwyr Aur
$200 or more per month only 5 left
Proffil ar y gwefan, fideos hyrwyddo wythnosol a'ch cynnwys yn ein fideis hyrwyddo
Eisiau cefnogi ffyniant y Gymraeg ar y we? Mae’r Awr Gymareg yn awyddus i dyblygu ein llwyddiant ar Twitter i ofodau newydd megis y we, Facebook ac Instagram. Ers ei sefydlu yn ôl yn 2012 mae cyfrif @yrawrgymraeg wedi denu dros 11,000 o ddilynwyr ac mae’r hashnod #yagym yn cyrraedd bron i 2,000,000 o fyfrifon Twitter unigol pob wythnos. Gyda’ch cefnogaeth gallwn buddsoddi amser ac arian i dyfu cynulleidfaoedd ar llwyfannau newydd. Diolch

Recent posts by Yr Awr Gymraeg

Tiers
Ffrindiau
$5 or more per month
Helpwch ni i dyfu
Busnes bach
$20 or more per month
Creu a rhannu fideos hyrwyddo misol
Creu Proffil a fideos hyrwyddo
$50 or more per month
Creu proffil a'i gynnwys ar y wefan + fiedo hyrwyddo pob pythefnos
Proffil a fideos hyrwyddo wythnosol
$100 or more per month
Proffil a fideo ar y gwefan + fideos hyrwyddo wythnosol
Cefnogwyr Aur
$200 or more per month only 5 left
Proffil ar y gwefan, fideos hyrwyddo wythnosol a'ch cynnwys yn ein fideis hyrwyddo