Yalnız Yürümeyeceksin

is creating İslami giyim kodları baskısına karşı dayanışma platformu.

Select a membership level

Merhaba!

$3
per month

Teşekkürler!

$5
per month

Sayenizde!

$10
per month

4

patrons

$25

per month

About Yalnız Yürümeyeceksin

Yalnız Yürümeyeceksin platformu, hayatlarının herhangi bir diliminde başörtüsü takmış, başörtüsünü çıkarmış, başörtüsü baskısını türlü şekillerde yaşamış ve henüz bu yönde mücadele eden kadınların hikayelerini paylaşmak, dayanışmak ve haberdar olmak için, bizzat bu mücadelelerden geçmiş ya da onlara destek olan insanlar tarafından, Temmuz 2018’de, internet üzerinden bir araya gelinerek oluşturulan bir gönüllülük platformudur.

Türkiye, benzeri diğer diğer İslami kodların yerleşik olduğu coğrafyalar gibi, kadınların büyük bir kısmının giyimleri üzerine din odaklı baskılar ve belirlemeler yaşadığı bir ülke. Bu gerçeği görünür kılmak, bunun konuşulması ve sorgulanmasını sağlamak, yaşanan mağduriyetlerin geniş kitlelerce bilinmesini sağlamak, yaşanılanların paylaşılmasını ve bu sayede kadınların yalnız kalmadıklarını bilmesini hedefliyoruz.
Yalnız kalmadıklarını bilmelerini istiyoruz, çünkü dini temelli giyim baskısı, başörtüsü üzerinde dönen baskı, Türkiye tarihi boyunca siyasiler tarafından bir iktidar malzemesi olarak kullanılmış, bunu yaşayan kadınlar adeta pazarlık malzemesi haline getirilmiş, yaşamlarına derinlemesine dokunan bu konuda bir kenarda “bekler” hale getirilmiştir.
Yalnız kalmadıklarını bilmelerini istiyoruz, çünkü modernizasyon süresince neyi giyip neyi giymeyeceğini dayatan bir devletin, karşı taraf olan iki kesimi arasında, biricik hayatlarında neler yaşandığı önemsenmeden savrulmaya bırakılmış, özne olmalarının önüne daima bir engel koyulmuş, ve “din-devlet-aile”lik üçleminin baskısı ile yalnızlıklarına mahkum edilmişlerdir.
Yalnız kalmadıklarını bilmelerini istiyoruz, çünkü İslamofobi korkusu ve kendini suçlu hissetme psikolojisi ile sorgusuz sualsiz İslami giyim kodlarına sarılan “Batı”, bu kodların eleştirilebildiğini, bu kodların mağduriyet üzerinden var olabileceğini ve bu kodların kadınları hapsettiğini görmezden geldi, ya da göremedi.

Yalnız Yürümeyeceksin, İslami giyim kodlarına karşı gelen, bunun zorluğunu yaşayan, hayatına bu kodların bir şekilde değdiği kadınların (maalesef) kendi kimliklerini gizleyerek mektup yazdıkları bir platform olarak kuruldu, ancak konjönktür gereği hızlı bir şekilde yayıldı ve yayılmaya da devam ediyor. 300’e yakın kadının mektup gönderdiği platforma her gün yeni mektuplar eklenmeye devam ediyor.

Platform olarak;

 • Gitgide büyüyen ve tam zamanlı olarak vakit ayırdığımız platformun teknik giderlerini daha efektif ve profesyonel çalışabilmek için karşılayabilmek,
 • İslami giyim kodlarının baskısı yanında, birey-ifade özgürlüğü ve din alanında insanların fikirlerini paylaşabileceği alanlar oluşturabilmek,
 • Sitemize her geçen gün artan ziyaretçi sayısını kaldırabilecek altyapı sağlamak,
 • Editörlük ve IT işlerini bir yılı aşkın süredir gönüllü ve kendi imkanları ile yürüten arkadaşlarımızın, işlerinin karşılığında ücret vererek tam zamanlı olarak emek harcayarak bu işi yapabilmesine olanak sağlamak,
 • Uluslarası platformlarda da varolabilmemizi sağlayan çevirilerin kalitesini arttırmak, çevirmenlerin ücretli ve tam zamanlı olarak emek harcamalarını sağlayarak emeklerini daha efektif ve profesyonel çalışabilmek,
 • Grafik, video ve diğer görsel içerikleri üreten arkadaşlarımızın işlerinin karşılığında ücret vererek tam zamanlı olarak emek harcamalarına ve daha profesyonel bir şekilde bu işleri yürütebilmelerine olanak sağlamak,


… hedeflediklerimizin ana başlıkları.

Bu hedeflerimizin gerçekleşmesi için, bir senedir gönüllü bir şekilde yürüttüğümüz platformun bağımsız ve maddi desteklenmesi gerektiğini düşünüyoruz.

In English:

Yalnız Yürümeyeceksin is a volunteering platform in order to share the stories of women who wore headscarf in any part of their lives, took of the headscarf, experienced the headscarf pressure in various ways and struggling in this direction, which has been created in July 2018, by women who personally struggled against these difficulties or people who supported them by getting together on internet.

Turkey, like the other geographies that Islamic codes are settled, is a country where religion focused pressures are mostly based on women's clothing. We aim to make this reality visible, to talk and question it, to ensure that the victimization known by large masses, to share the experiences and by this means to know that women are not left alone.
We want them to know that they are not alone, because religious oppression on clothes and headscarf is used by politicians along Turkey history as a political material, which is made women in it almost a bargaining tool, women made to be “on hold” in such an important issue that touched their life deeply.

We want them to know that they are not alone, because during the modernization of a state that imposes what to wear and what not to wear, it is left to be thrown away regardless of what is happening in their unique lives between the two parties that are opposed, and there has been always an obstacle of being a subject, and with the pressure of “religion-state-family, trilogy they were sentenced to loneliness.

Yalnız Yürümeyeceksin was established as a platform where women send their letters by hiding their identities (unfortunately) has opposed to the Islamic clothing codes, who had difficulty and somehow touched by these codes, but by conjuncture letters was rapidly spread and continue spreading. Nearly 300 women sent letters to the platform and new letters are added every day.

As a platform;

 • To meet the technical expenses of the platform, which is growing and full-time, in order to work more effectively and professionally,
 • To create areas where people can share their ideas in the field of individual-expression and religion, besides the pressure of Islamic clothing codes,
 • To provide the infrastructure that can handle the increasing number of visitors to our site,
 • To enable our colleagues who have been working as editors and IT professionals for more than a year with their own means to do this job by paying full time for their work,
 • To increase the quality of translations that enable us to exist in international platforms, to provide more efficient and professional labor by providing translators' wage and full-time labor expenditure,
 • To allow our colleagues who produce graphics, video and other visual contents to work full-time by paying wages for their jobs and to carry out these works in a more professional manner,
 • Main headings of our targets.

In order to achieve these goals, we believe that the platform, which we have voluntarily carried out for a year, must be supported independently and financially.
Goals
$24.72 of $200 per month
200 dolar ile, Yalnız Yürümeyeceksin platformunun oluşturma ve ilerletmede kullandığımız temel araçların giderlerini karşılayabileceğiz. Domain, hosting, web sitesi araçları vs gibi.
1 of 3

How it works

Get started in 2 minutes

Choose a membership
Sign up
Add a payment method
Get benefits