Zrenjanin Danas is creating www.zrenjanindanas.rs
0
patrons
$0
per month
Mi smo najmlađi Zrenjaninski portal sa idejom da prezentujemo drugačije vesti, i da fokusiramo teme koje okupiraju pažnju ljudi i van Zrenjanina.
ZRENJANIN DANAS je info portal koji ima za cilj da podiže nivo svesti građana i da pomogne u razumevanju aktuelnih problema i pitanja. Istražujemo, proveravamo, analiziramo.Trudimo se da budemo tačni, precizni, nezavisni.
Hvala vam!
Tiers
Voda i tačka
$1 or more per month

Kako bismo lakše nastavili sa istraživanjem, ali i organizovanjem performansa na temu pijaće vode u Zrenjaninu, potrbna nam je vaša pomoć.

Solidarnost
$5 or more per month

 Pretplatnici dobijaju:
 

Materijal koji se ne objavljuje.

Važne vesti i priče 24 sata pre ostalih.

Goals
$0 of $300 per month
Kupovine studijske opreme za video-tonski zapis i angažovanje kvalitetnih autora i saradnika, mogućnost boljeg i lakšeg istraživačkog rada.
1 of 1
Mi smo najmlađi Zrenjaninski portal sa idejom da prezentujemo drugačije vesti, i da fokusiramo teme koje okupiraju pažnju ljudi i van Zrenjanina.
ZRENJANIN DANAS je info portal koji ima za cilj da podiže nivo svesti građana i da pomogne u razumevanju aktuelnih problema i pitanja. Istražujemo, proveravamo, analiziramo.Trudimo se da budemo tačni, precizni, nezavisni.
Hvala vam!

Recent posts by Zrenjanin Danas

Tiers
Voda i tačka
$1 or more per month

Kako bismo lakše nastavili sa istraživanjem, ali i organizovanjem performansa na temu pijaće vode u Zrenjaninu, potrbna nam je vaša pomoć.

Solidarnost
$5 or more per month

 Pretplatnici dobijaju:
 

Materijal koji se ne objavljuje.

Važne vesti i priče 24 sata pre ostalih.