Zrenjanin Danas

is creating www.zrenjanindanas.rs

Select a membership level

Voda i tačka
$1
per month

Kako bismo lakše nastavili sa istraživanjem, ali i organizovanjem performansa na temu pijaće vode u Zrenjaninu, potrbna nam je vaša pomoć.

Solidarnost
$5
per month

 Pretplatnici dobijaju:
 

Materijal koji se ne objavljuje.

Važne vesti i priče 24 sata pre ostalih.

0

patrons

$0

per month

About

Mi smo najmlađi Zrenjaninski portal sa idejom da prezentujemo drugačije vesti, i da fokusiramo teme koje okupiraju pažnju ljudi i van Zrenjanina.
ZRENJANIN DANAS je info portal koji ima za cilj da podiže nivo svesti građana i da pomogne u razumevanju aktuelnih problema i pitanja. Istražujemo, proveravamo, analiziramo.Trudimo se da budemo tačni, precizni, nezavisni.
Hvala vam!
Goals
$0 of $300 per month
Kupovine studijske opreme za video-tonski zapis i angažovanje kvalitetnih autora i saradnika, mogućnost boljeg i lakšeg istraživačkog rada.
1 of 1

Recent posts by Zrenjanin Danas

How it works

Get started in 2 minutes

Choose a membership
Sign up
Add a payment method
Get benefits