Zula Project

is creating Roleplay Server , FiveM

0

patrons

$0

per month
Project Zula е проект датиращ от началото на миналия месец. Досега никой от нашия екип не се беше занимавал сериозно, но на 12.07.2019 година започна създаването на нашия Roleplay сървър.

За разлика от другите PATREON страници при нас вашето плащане е на датата на която сте заплатили, а не на всеки първи ден от месеца.

                                                                                                       Екипа на Zula 
Tiers
BRONZE
$5 or more per month

Този tier ви дава:

 •  150,000 $ in game пари.

 •  DISCORD роля.

Includes Discord rewards
SILVER
$10 or more per month

Този tier ви дава:

 •  450,000 $ in game пари.

 •  DISCORD роля.

Includes Discord rewards
GOLD
$25 or more per month

Този tier ви дава:

 •  1,000,000 $ in game пари.

 •  Koла по избор.

 •  Къща по избор.

 •  5 безплатни оръжия.

 •  DISCORD роля.

Includes Discord rewards
Goals
$0 of $100 per month
This will be enough to pay our server costs for 2 months. 
1 of 1
Project Zula е проект датиращ от началото на миналия месец. Досега никой от нашия екип не се беше занимавал сериозно, но на 12.07.2019 година започна създаването на нашия Roleplay сървър.

За разлика от другите PATREON страници при нас вашето плащане е на датата на която сте заплатили, а не на всеки първи ден от месеца.

                                                                                                       Екипа на Zula 

Recent posts by Zula Project

Tiers
BRONZE
$5 or more per month

Този tier ви дава:

 •  150,000 $ in game пари.

 •  DISCORD роля.

Includes Discord rewards
SILVER
$10 or more per month

Този tier ви дава:

 •  450,000 $ in game пари.

 •  DISCORD роля.

Includes Discord rewards
GOLD
$25 or more per month

Този tier ви дава:

 •  1,000,000 $ in game пари.

 •  Koла по избор.

 •  Къща по избор.

 •  5 безплатни оръжия.

 •  DISCORD роля.

Includes Discord rewards